Lokalavis for Åsane og omegn!
  • PÅ VENT: Kaoskrysset på Brurås ser slik ut i rushtiden. Skolebarna som kommer fra Brurås må krysse denne veien til og fra skolen. Vegvesenet jobber med en løsning, men den vil drøye ytterligere.

  • – SINNENE I KOK: Christian Rolland er ikke overrasket over at vegvesenets planlagte  uttalelse om utbedring av krysset, nå drøyer.

     

Bruråskrysset:

– Uaktuelt med midlertidig fotgjenger-løsning

– En løsning i Brurås-krysset vil drøye, sier Trond Hollekim i Statens vegvesen. – Dette setter sinnene i kok, svarer Christian Rolland.

Leder i FAU Haukås, Christian Rolland, blir oppgitt, men langt i fra overrasket da Åsane Tidende videreformidler vegvesenets drøying av den planlagte konklusjonen for sikkerhetstiltak for fotgjengere i Brurås-krysset som var lovet like over påsken.

– Det kommer jo ikke som noen bombe, sier Rolland syrlig.

– Dette setter sinne i kok. Vi gir oss ikke før vegvesenet har skjønt alvoret og galskapen, fortsetter Rolland.

Saken gjelder krysset på Nordre Brurås mellom Felleskjøpet og Cirkle K-stasjonen, som Åsane Tidende omtalte 31. januar.

– Liv kan gå tapt

Naboene Håkon Kvammen, Gunnar Johnsen og Mona Flekke Jørgensen, som bor i Haukås-området rundt Brurås, reagerte på det de mener er en livsfarlig vei for fotgjengere, spesielt barn på vei til skolen.

– Det er ekstremt mye trafikk ut og inn i dette krysset, spesielt i rushtiden Dette er en skolevei, og vi henvendte oss til vegvesen og Bymiljøetaten for fire år siden – uten å ha fått svar. Nå må noe skje før liv går tapt, sa de videre.

Rolland svarte med å true med å stoppe trafikken langs E 39 med flere demonstrasjoner de neste månedene– og vegvesenet lovet til slutt å ha klar en planløsning innen tirsdag 3. april som følge av et lengre arbeid med en forbedret løsning for fotgjengere i krysset.

– Vil tenke langsiktig

– Vi er klare på at vi ønsker å få til en bedre trafikkavvikling i krysset, og vi har jobbet med en best mulig utarbeiding, men dessverre ingen endelig konklusjon på hva som skjer ennå, sier Trond Hollekim.

Han legger til:

– Vi vil fortsette å jobbe med dette fremover og en god løsning for fotgjengere er viktigst. Vi vil ha et fokus på den beste langsiktige omleggingen fremfor en «quick fix». Men det vil lenger ta tid enn først antatt, erkjenner han.

– Kan en midlertidig løsning for å skape en tryggere skolevei være aktuelt?

– Vi ta med oss det arbeidet og de tellingene vi tidligere har utført. Det vil ikke bli satt i gang noen midlertidige tiltak, bekrefter han.

– Hva om det skjer en ulykke langs skoleveien før utbedring er på plass. Bør ikke dette prioriteres nå?

– Som sagt, vi ønsker å jobbe frem den beste løsningen på lang sikt, men det er et sammensatt kryss som krever mye, sier Hollekim.

– Snart demonstrerer vi

Christian Rolland sier at en demonstrasjon i området som vil inkludere skoleelever er på trappene.

– Vi er i ferd med å planlegge noen morgenaksjoner. Vi har prøvd å kontakte veivesenet, men ingen svar å få. Vi gir oss aldri og må bare fortsette å jobbe det vi kan for å få politikerne til å våkne, sier han.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker