Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FORBANNA: Tor Woldseth refser byrådets avslag og redusering med 75 parkeringsplasser ved Arena Nord. (Arkivfoto: Erik Madsen)

  • KAOS: Woldseth frykter kaos med for få plasser.

Byrådet sa nei til ønske om 250 p-plasser:

Spår fullstendig parkeringskaos ved Arena nord – ønsker dobbelt så mange plasser

– Det burde minst vært lagt til rette for 500 plasser. Fullstendig håpløst. Bilens tid er forbi, fortviler Åsane-politiker Tor Woldseth.

Styret i Arena Nord-prosjektet søkte i opprinnelig reguleringsplan om 250 parkeringsplasser i tilknytning til gigantarenaen på Myrdal. Byrådet sa nei – og tilbød 175 plasser.

Nå frykter Woldseth at byrådet skal minske ytterligere og dermed skape parkeringskaos i form av alt for få plasser når Åsanes nye storstue står klar.

– Bilens tid er forbi!

– Dagens byrådspartier har bestemt at bilens tid er forbi. De sier nei til parkering, også for el-biler. Det er fullstendig villedende politikk, freser Frp-mannen.

Han mener det må legges til rette for at folk kan velge fremkomstmiddel og at 175 plasser fort kan bli enda færre.

– Byråd har allerede sagt nei til opprinnelig forslag og redusert til 175 plasser. Flere plasser skal også benyttes til handikapparkering, og jeg frykter at ytterligere parkeringsplasser vil bli vraket. Friheten og valget om å kjøre bil blir tatt bort fra brukerne av anlegget – og husk på at alle kan ikke sykle, ta flere busser eller gå til idrettsarrangement.

– Det skal vel ikke bare være folk fra Åsane som kommer til å benyttes seg av anlegget.

– Skal en barnefamilie fra Fana eller Fyllingsdalen sykle, gå eller ta tre busser til Åsane for å spille fotballturnering, også komme seg hjem etterpå, spør han syrlig.

– Minst 500 plasser

For Woldseth er klar på at det bør i stedet klargjøres for dobbelt så mange plasser.

– 250 plasser som det ble søkt om er egentlig for lite. Det burde minst være 500 plasser.

Nå blir alt mye vanskeligere for de besøkende. Folk kommer til å parkere i gatene og bruke plassene til sentrene.

– Hvem taper på det? Jo, de som ønsker å bruke hallen, butikkene som mister sine parkeringsplasser på Åsane senter og Horisont, og naboer. Det kommer til å bli nabokrangel. Jeg tror ikke de fleste skjønner situasjonen dette kommer til å medføre, og hvor ille det vil bli, fortsetter han.

– Ønsker 250 plasser

Daglig leder i Arena Nord, Roald Bruun-Hanssen, legger ikke skjul på at det er ønskelig med flere parkeringsplasser enn det som er forespeilet i gjeldende reguleringsplan nå.

– Det var 250 plasser som i utgangspunktet var tegnet inn, og det ønsker vi selvfølgelig. Men nå forholder vi oss til 175 plasser. Det er fremdeles en lang vei til ferdigstillelse, sier Bruun-Hanssen.

Han trekker frem noen av de samme argumentene som Woldseth peker på når anlegget står klart.

– Med både ishall, klatrevegg og turn blant annet, er det naturlig å tenke at anlegget ikke bare vil bli brukt av de fra Åsane. Folk vil komme fra andre bydeler. Da synes vi det kan bli litt få plasser, men som sagt, vi forholder oss til det som er bestemt nå, fortsetter han.

Forsvarer nedjustering

Per-Arne Larsen (V) forsvarer nedjusteringen av antall parkeringsplasser. 

– Å skulle asfalterer enda større områder av sentrale Åsane, hvor vi har mabge tusen plasser fra før, er absurd. 

Han mener absolutt ikke at det bør legges til rette for flere biler.

– Vi skal nå bygge er kjempeanlegg for idrett, aktivitet og folkehelse i Åsane. Dette er helt i tråd med det Åsane vi ønsker å bygge, som er tilrettelagt for trivsel og aktivitet, ikke eksos. Det er en utrolig gledelig sak som vi har sett frem til å få. Barn, unge, voksne og eldre vil få et unikt tilbud, og så snakker Frp om hvordan vi kan legge bedre til rette for biler. Jeg trodde de var kommet litt lengre enn det. Og deres bekymring om at vi legger for godt til rette for personer med bevegelseshemninger må jeg også bare riste på hodet av. Jeg kan nesten ikke tro det jeg hører. Det er klart at vi må sikre parkering for de som trenger det mest, og det gjør vi nå. 

Hinsides

Han peker på at Woldseths uttalelser om 500 plasser, er fullstendig hinsides.

– Planen vi nå vedtar inneholder to fotballbaner av internasjonale mål. 500 parkeringsplasser som Frp vil ha krever faktisk at et like stort areal dekkes med asfalt, omtrent 12,5 dekar. Det er to fullvoksne fotballbaner med biler i stedet for lek, park, adspredelse, elver, plen og skog. Sammenlignet med arealet i Åsane tilsvarer dette å asfaltere et område på størrelse med alle parkeringsplasser bak, foran, under og på begge ender av Arken.

– 500 plasser er også hinsides det FrPs egen regjering anbefaler til denne type regionale anlegg. Selv 175 parkeringsplasser som byrådet foreslår er mer enn det regjeringen anbefaler, så byrådet går altså langt i retning av å tilfredsstille utbyggers ønsker her. Dette kommer til å bli veldig bra, og vi kan bare glede oss til det står ferdig. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker