Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FORSINKET: Arbeidet på Åsane terminal er noe forsinket. Det skulle etter planen stå ferdig 6. juli i år. – Nå er planen å fullføre prosjektet i slutten av august. Det er vi i god rute til å klare, sier Andreas Kolås, byggeleder i Statens vegvesen.

Halvannen måned forsinket

Arbeidet med å utvide og forbedre Åsane terminal skulle egentlig stå ferdig 6. juli i år. – Arbeidet blir noe forsinket. Nå er planen å fullføre prosjektet i slutten av august, sier byggeleder Andreas Kolås.

Andreas Kolås, byggeleder i Statens vegvesen, forteller at arbeidet med undergangen mot Åsane terminal var noe mer omfattende enn forventet.

– Det har derfor tatt litt mer tid enn planlagt, sier han.

Kolås forteller at planen nå er å få fullført prosjektet i løpet av august måned.

– Prosjektet blir ferdig halvannen måned etter planlagt dato, men tre uker i juli forsvinner på grunn av fellesferien, sier han.

 

Ny perrong gjenstår

Byggelederen sier til Åsane Tidende at det som gjenstår nå er å fullføre perrongene.

– Vi kunne ikke starte på den nye perrongen før vi hadde gjort ferdig parkeringsplassene, sier han.

Kolås legger til at dersom de skulle ha fått fullført arbeidet kjappere måtte de ha tatt beslag på all parkering i terminalområdet.

– Det hadde ikke gått, og derfor må vi bruke litt lenger tid, sier han.

Per i dag består Åsane terminal av hovedperrongen med terminalbygget pluss en liten perrong bortenfor mot bensinstasjonen.

– Vi skal bygge en ekstra perrong på utsiden av denne igjen for å utvide terminalen og forbedre kapasiteten, sier byggelederen i Statens vegvesen.

Kolås sier videre at når den nye perrongen er bygget vil trafikken bli flyttet fra den eksisterende mindre perrongen til den nye.

– Da skal vi oppgradere den eksisterende perrongen med lys og samtidig legge til rette for at Skyss kan etablere skjermer med samtidsinformasjon for når bussene kommer til terminalen, forteller han til Åsane Tidende.

Skal fjerne hjulspor

Kolås trekker også frem at de skal støpe et betongdekke langs perrongene på terminalen.

– Nå er det dype hjulspor i asfalten. Mange start og stopp for bussene fører til slitasje på asfalten. Det nye dekket blir av betong som er knallhardt. Det kommer ikke til å gi etter for bussene, og vi unngår derfor fremtidige hjulspor langs perrongene, sier han.

Kollektivfeltet som skal gå fra bensinstasjonen Cirkle K og helt frem til innkjørselen til terminalen nærmer seg ferdig.

– Her gjenstår det litt arbeid i enden av kulverten i svingen ned mot terminalen. Dette henger imidlertid sammen med det som skjer inne på selve terminalområdet, sier Kolås.

Han forteller at dette kollektivfeltet og alt arbeidet på terminalen vil bli ferdigstilt samtidig.

– Nå er det meste under kontroll til at vi skal bli ferdige i løpet av august måned. Store deler av anlegget er fullført. Nå er det i hovedsak perrongene som gjenstår, og det siste asfalteringslaget på hele prosjektet, avslutter Andreas Kolås.

 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Fakta

Samlekontrakt kollektiv- og TS-tiltak:

* Statens vegvesen inngikk kontrakt med Staren AS 1. august 2017.

* Kontrakten er på 41 millioner kroner.

* Kontrakten innebærer blant annet utbedring av Åsane terminal og etablering av kollektivfelt flere steder i bydelen.

* Alt skal være ferdigstilt innen utgangen av august 2018. Opprinnelig dato var 6. juli samme år.

Relaterte saker