Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FALLER: I denne gangtunnelen har flere skadet seg etter å ha stumpet i en rist i forbindelse med byggearbeid. (Foto: Maria Lin Fure)

Eldre kvinne stygt skadd etter fall i gangtunnell

– Vi vil ta dette opp med byggeleder omgående, sier Mats Korneliussen i vegvesenet.

Det foregår arbeid i gangtunnelen fra Åsane storsenter i retning bussterminalen som følge av det nye kollektivfeltet som etableres i Hesthaugveien.

Tunnelen skal utvides og på sikt asfalteres – i tillegg til at en trapp skal etableres i midten av gangtunnelen.

Åsane Tidende har imidlertid vært i kontakt med en eldre dame som har falt og slått seg kraftig i gangtunnelen, og forteller avisen at forholdene i byggeprosessen er farlige og utrygt – spesielt det grusbelagte underlaget omtaler hun som ustabilt og lite gjennomtenkt. Kvinnen som er 83 år, ønsker ikke å stå fram med navn og bilde. Åsane Tidende har imidlertid sett bilder av skadene hun pådro seg, deriblant knekket nese. Også flere andre ramlet i bakken etter å ha stumpet i risten da ÅT var på befaring.

Lover tiltak

Statens vegvesen lover å se på sikkerhetstiltak i etableringsprosessen umiddelbart.

– Hvis folk slår seg og faller i undergangen, er det selvfølgelig ikke greit. Vi vil kontakte entreprenør og byggeleder for å se på mulige tiltak som kan gjøre sikkerheten bedre under byggeprosessen, sier Korneliussen.

– Med kollektivfeltet som kommer over, jobbes det med denne nevnte undergangen som skal utvides. Det innebærer asfaltering og etablering av en trapp, i tillegg til bedre tilrettelegging for rullestol. Det er en undergang med mye trafikk, men vi vil ta henvendelser som dette på alvor og se på mulige tiltak.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker