Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TO FELT: Du kan fint bruke begge feltene uansett hvor du skal, men Solbakken avviser bedre trafikkflyt ved benytting av begge feltene i Eikåstunnelens nordgående løp.

  • VELG VENSTRE: Terje Solbakken mener at dersom flere velger høyre kjørefelt i rushtiden når du skal videre mot Hylkje/Knarvik, vil det bare skape mer kø.

Er dette sniking eller helt i orden?

– Det vil skape mer kø og er ikke å anbefale, sier trafikklærer Terje Solbakken om «køkulturen« nordover i Eikåstunnelen.

Strekningen fra inngangen til Eikåstunnelen i nordgående løp finnes det garantert mange meninger om i rushtiden.

Det er to felt.

Begge feltene viser skilt nordover mot Knarvik – rett frem. Men de fleste som kjører denne veien daglig, vet at høyrefeltet omgjøres til tvungen høyresving (Inn mot Haukås næringspark ved Felleskjøpet og Cirkle K) rundt 150 meter etter tunnelen på nordsiden.

Men sniker du egentlig om du bruker høyrefeltet, som sjeldent er kø i, og blinker deg over i «riktig» kjørefelt for å fortsette nordover mot Hylkje/Knarvik like før lyskrysset?

Eller burde flere bruke begge feltene når de skal rett frem for å skape bedre trafikkflyt?

– De fleste vil mene det er sniking

Trafikklærer Terje Solbakken ved Terje Solbakken kjøreskole vet at mange har meninger om en slik køkultur på veiene – spesielt gjennom Eikåstunnelen mot Hylkje.

– Dette er det flere som lurer på og mange har meninger om. Når det gjelder spørsmålet om dette er sniking eller ikke, så kommer det vel an på om du spør de som står i venstre felt eller de som kjører i høyre felt. Ettersom cirka 80 prosent av bilistene står i venstre felt når de skal rett frem, antar jeg at et stort flertall av bilistene mener at de som kjører i høyre felt og blinker seg over i venstre sniker.

– Juridisk er det imidlertid ingenting som heter «sniking» og det er derfor ikke ulovlig å bruke høyre felt for så å prøve å komme seg inn i venstre felt helt framme, men de er da avhengig av enten uoppmerksomme eller hjelpsomme førere i venstre felt for å komme seg inn i venstre felt igjen, forklarer Solbakken.

Han peker videre på sperrelinjen like ved avkjørselen til Haukås næringspark, som er et signal om at det er ønskelig å ta i bruk venstre felt dersom du skal rett frem.

– Dersom myndighetene ville at begge feltene skulle være likestilt hadde de valgt å skilte med fletting der to felt går over til et. Det har de ikke gjort. De har faktisk gjort det motsatte. De siste 30 meterne frem mot lyskrysset har de laget en sperrelinje mellom feltene slik at bilister ikke skal stoppe opp for å skifte felt. Dette er gjort fordi det er ønskelig at trafikk som skal til høyre, skal slippe å stoppe opp. Her har de spesielt tenkt på alle bussene som skal til terminalen på Eikås som bør slippe å stå i kø i høyre felt.

– Vil ikke gå fortere å bruke begge felt

Han konkluderer følgende:

– Flertallet av bilistene ser på det som sniking, sier han og legger til:

– Så lenge trafikken er regulert av et lyskryss vil det ikke gå fortere nordover selv om bilene står i to felt, men det vil gå betydelig saktere for alle som skal til høyre. Det er derfor ikke anbefalt å bruke begge feltene ved kjøring nordover, men selvsagt ikke ulovlig ( så lenge du husker å skifte felt før sperrelinjen begynner).

– Ikke alle kjenner veien

Men ikke alle kjører denne strekningen daglig, og har da ingen grunn til å vite at du må holde venstre felt, eller bytte fil for å fortsette reisen nordover.

– Det er også viktig å tenke på at veldig mange av de som kjører i høyre felt ikke er klar over at det er venstre felt som fortsetter rett fram og derfor kjører i høyre felt i god tro. Det er viktig å hjelpe disse fram.

Skiltingen etter tunnelen nordover, mener Solbakken imidlertid burde vært endret for å hjelpe bilistene og unngå konflikter.

– Det hadde vært mye bedre om skilting like etter tunnelen før lyskrysset hadde fortalt at høyre felt blir til høyresving og leder inn til Haukås næringspark etter lyskrysset. Det hadde gjort situasjonen tydeligere, påpeker han.

– Tenk på felleskapet

Og han maner til samarbeid og felleskap på strekningen.

– Det er ingenting juridisk her. Bilister kan ligge i det feltet de ønsker så lenge de skifter felt før sperrelinjen, men hvem sparer på det ved å bruke det nesten tomme høyrefeltet selv om du skal rett frem? Jo, den ene bilisten, ikke alle de andre.

– Tenk på felleskapet. Lyskrysset slipper kun gjennom et visst antall biler uansett. Da vil det ikke gi bedre trafikkflyt ved å bruke begge feltene. Du skaper kun mer kø for de som faktisk skal til høyre, og hjelper ikke på flyten for de som skal rett frem. Dette handler om kultur, etikk og samspill i trafikken, sier han.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no