Lokalavis for Åsane og omegn!
  •  FRUSTRERT: Jarle Andersen er skuffet over tilretteleggingen for funksjonshemmede og rullestolbrukere midt i byggekaoset i Åsane. Handikapforbundet og Venstre deler bekymringen.

Fortviler over elendig fremkommelighet for rullestolbrukere

Den massive utbyggingen i sentrale Åsane skaper store utfordringer for Cerebral parese-syke Jarle Andersen (56).

Jarle Andersen har som rullestolbruker lenge irritert seg over hindringer som møter ham når han skal rundt i Åsane. Han bor ved Åsane senter, og møter mange utfordringer daglig.

Fortauskanter, hull i asfalten, smale dører, trappetrinn og vannrenner i veien er noen av utfordringene.

Nå rives gamle U. Pihl videregående skole, og det skal bygges ny skole og kulturhus. I den forbindelse har det blitt enda vanskeligere å ferdes i Åsane. Da han skulle fra leiligheten sin til et møte i Venstre på Horisont tidligere i år, kom han for sent fordi det var dårlig skiltet og vanskelig å komme seg rundt. Da tok han opp situasjonen med partiets bystyrerepresentant Per-Arne Hvidsten Larsen.

– Jeg sa at vi prøvde å gå  den vanlige veien, før vi kom til en sperring. Deretter måtte vi gå tilbake og langt rundt. Det var ikke tilrettelagt der heller, og vi måtte over et vanskelig overgangsfelt ved gamle Ikea. Jeg fortalte dette til de som var på møtet, og Per-Arne Larsen sa han skulle ta det videre, sier Andersen.

Må kjøre midt i veien

For den politisk engasjerte åsabuen er avhengig av rullestol – men med bygging av idrettshall, kulturhus og videregående skole, er forholdene krevende for rullestolbrukere og andre med funksjonshemminger.

Han tok avisen med på en befaring rundt sentrumsområdet hvor han selv bor og viste selv de mange utfordringene han opplever i dagens bydel.

Farlige fortauskanter, misvisende skilting som ledet til trapper, og inngangspartier som ikke er tilrettelagt i den omfattende byggeperioden i Åsane. Oppsatte gjerder i forbindelse med rivingen av U. Pihl skole tvang Andersen til å bruke veien da vi var med han, og misvisende skilting bak skolen på veien mot Myrdal leder til trappenedgang.

Dette i tillegg til flere andre forhold som vitner om at utbyggerne har tenkt lite på utfordringene for rullestolbrukerne i byggeprosessen som vil vare i flere år, og Per-Arne Larsen (V) påpeker en dialog mellom politikere og kommune i slike saker.

– Det tyder kanskje på at kommunen og vi som politikere bør være tydeligere på forventninger til universell utforming også i byggeperioden, sier Per-Arne Larsen.

– Det er uansett fortvilende, supplerer Andersen.

Også fortauskanten i overgangsfeltet fra Åsanehallen og over veien skapte utfordringer for Andersen da han hadde vanskeligheter med å dra rullestolen over kanten – som igjen skapte køer i trafikken.

– Jeg velger ofte å kjøre i veien, enten fordi fortauene er vanskelig å komme opp på, men også fordi de ofte heller mot ene siden og gjør det vanskelig og ubehagelig å kjøre, sier han.

Han har heldigvis ikke opplevd farlige situasjoner når han er i veien i Åsane.

– Bilistene er flinke, men jeg ønsker likevel å kunne bruke fortau, sier Andersen videre.

Han mener kommunen og fylket bør ta seg en runde i Åsane og se hvordan de kan gjøre forholdene bedre for rullestolbrukere. 

Politisk engasjement

Nå har også bystyrerepresentant Per-Arne Larsen (V) involvert seg i saken og ber om redegjørelse fra kommunen i et skriftlig brev:

– Jeg sendte i vår inn en sak til bystyret som omhandler universell utforming, og dette med tilgjengelighet for alle er jeg veldig opptatt av. I saken spurte jeg sammen med en kollega i Venstre og representanter fra Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet byrådet hvordan de følger opp dette og ba byrådet være særlig oppmerksom på universell utforming, inkludering og fremkommelighet for alle i sitt arbeid med bygg, byrom og byutvikling. Vi ba også om at dette redegjøres godt for i de sakene vi får til bystyret. 

– I dette tilfellet er det jo snakk om fylkeskommunen som bygger, og bygget blir bra når det er ferdig oppført, men også i byggeperioden bør de være oppmerksom på dette. 

– Et kjempeproblem

Norges Handikapforbund, avdeling Bergen, reagerer også da Åsane Tidende tar kontakt.

– Dessverre er dette et veldig kjent problem når det er i forbindelse med utbygging, sier leder Guri Anne Egge.

– Det er et kjempeproblem og langt i fra første gangen vi får slike henvendelser.  Spesielt når det gjelder dårlig skilting så opplever vi at det ikke blir tenkt på rullestolbrukere.

Hun mener prioritering inn mot denne gruppen mennesker ikke må settes til side, spesielt i store utbyggingsprosesser, som er tilfelle i Åsane.

– De som har en funksjonshemming har mer enn nok utfordringer i utgangspunktet og da er det synd at situasjonen blir vanskeligere når det er snakk om midlertidige løsninger, forklarer Egge.

Leder i foreningen for muskelsyke, Ingeleiv Haugen, mener dette er en svært viktig problemstilling å ta tak i.

– Involver oss i planleggingen

– Vi skal ikke glemme at tilrettelegging for funksjonshemmede også gjelder både svaksynte, gamle mennesker, i tillegg til rullestolbrukere. Dette er et kjent fenomen i byggeprosesser, med mye problemer rundt skilting, fortauskanter og annen sikkerhet.

– Spesielt viktig blir det i Åsane med langvarige byggeprosjekter som kulturhus, idrettshall og ikke minst bybane. Da snakker vi fort et 15-20 års-perspektiv.

– Det er synd at det er slik, men veldig viktig å sette fokus på. Brukerne bør i større grad få være involvert i slike prosesser som omhandler bygging, og både kommune, politikere og bygningsledere må ta slike hensyn før planene settes i gang, ikke som brannslukking etter at arbeidene er påbegynt, sier han.

Bymiljøetaten vil gripe inn

Åsane Tidende har også vært i kontakt med Bymiljøetaten i Bergen kommune, som forvalter løsninger og problemer knyttet til tilrettelegging for funksjonshemmede – og godkjenning av midlertidige løsninger.

– Jeg vil først og fremst si at vi svært gjerne ønsker å bli med denne personen på en befaring, slik at han kan vise oss stedene tilkomsten er dårlig. Da kan vi identifisere problemet bedre og finne en løsning, sier Morten Strøm, avdelingsleder, park og veidriftsavdelingen i Bymiljøetaten.

– Vi vil gjerne hjelpe slik at vi kan sette i gang med å ordne problemet og finne bedre løsninger som en del av den totale universelle utformingen. Vi er kjent med at det kan oppstå uklare skiltinger og utfordringer rundt trafikkavvikling ting i en stor byggeprosess, sier han.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker