Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Slik så det ut da bydelsstyret ble etablert for andre gang i 2008. (Faksimile Åsane Tidende)

Comeback for bydelstyrene

Byrådet foreslår at det opprettes bydelsstyrer fra 2020. - Bergen skal preges av åpenhet, inkludering og maktspredning. Vi ønsker at bydelsstyrene skal bidra til å sette lokale initiativ og saker tydeligere på dagsorden, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Bystyret vedtok i 2017 at det skulle arbeides videre med opprettelse av bydelsstyrer, men at det ikke var aktuelt å legge driftsoppgaver eller større budsjettansvar til bydelene. Bystyret vedtok også at det skulle gjennomføres et forsøk med byborgerpanel. Det skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Kan styrke engasjementet 

– Vi ser bekymringsfulle tendenser i mange vestlige land til at enkelte samfunnsgrupper faller utenfor det politiske systemet. En grunnleggende utfordring i samfunnet, også i Norge, er å styrke tilliten mellom folkevalgte og innbyggere. Bydelsstyrer er ett av flere tiltak som kan styrke både engasjementet og kontakten mellom innbyggerne og de folkevalgte, sier Harald Schjelderup. 

– Arbeidet med å involvere innbyggerne og styrke åpenheten er et kontinuerlig arbeid som bystyret og byrådet hele tiden må prioritere. Vi har fått formelle ordninger som innbyggerinitiativ, og sosiale medier har også endret kontakten mellom politikere og innbyggerne. Men vi må også lete etter nye løsninger som styrker nærdemokratiet, sier byrådslederen.

 

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no