Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SLÅS SAMMEN: Byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn vil slå sammen Nav i Arna og Åsane. (Foto: Erik Madsen)

Vil slå sammen Nav-kontorene i Åsane og Arna

Byrådet fremla onsdag en plan for fremtidens Nav i Bergen. Tre av åtte Nav-kontorer i byen er foreslått lagt ned. Det inngår i forslaget å slå Nav i Åsane og Arna sammen til ett kontor.

Bergen kommune skriver i en pressemelding at dagens Nav-kontorer ikke lenger har hensiktsmessige eller gode nok lokaler, verken for brukerne eller ansatte. Nye Nav blir foreslått etablert i fem kontorer, og disse skal ligge i Årstad, Bergenhus, Arna-Åsane, Fyllingsdalen-Laksevåg og Fana-Ytrebygda.

– Med større og mer robuste fagmiljøer håper vi å få økt kapasitet og gode rammer for å følge opp den enkelte. Dette er en viktig forutsetning for å gi gode tjenester til sårbare grupper, og forebygge og motvirker fattigdom, sier byråd Erlend Horn. 

Ifølge pressemeldingen fra Bergen kommune benytter majoriteten seg av de digitale tjenestene til Nav, og tidligere i år ble det åpnet mulighet for å søke økonomisk sosialhjelp digitalt. 

– Vi har åpnet en ny dør for våre tjenestemottakere, men vi stenger ingen. Digitaliseringen gjør det lettere å søke tjenester, samtidig som det frigjør ressurser til å følge opp enkeltpersoner. Jeg vil understreke at alle skal få råd, veiledning og sine rettigheter ivaretatt, uavhengig av om de benytter nye digitale muligheter eller har kontakt med tjenestene til Nav via telefon, oppmøte, post eller e-post, sier Horn.

Ifølge pressemeldingen fra kommunen skal fremtidens Nav-kontorer være tilgjengelige for fotgjengere, personer med nedsatt funksjonsevne, syklister og bilister. Videre skal det være enkelt å komme seg dit innenfor området det enkelte Nav-kontoret skal dekke.

Byrådet har altså foreslått å slå sammen Nav i Arna og Åsane, men det er ennå ikke avklart hvor eller i hvilken bydel fremtidens Nav-kontor nord i Bergen skal befinne seg. 

Saken skal til behandling i byrådet 6. september. 

Av

Relaterte saker