Lokalavis for Åsane og omegn!
  • MIDLERTIDIG: Vågsbotn blir trolig ny innfartsparkering. 

Innfartsparkering etableres i Vågsbotn

Det bekrefter fylkesdirektør Håkon Rasmussen.

Åsane Tidende har flere ganger omtalt planene om innfartsparkering i Eidsvåg senter etter at Tertnes Entreprenør-eier Jan Olav Jørgensen inviterte fylkeskommunen til å bruke hans tomt med tilgang til mellom 500 og 1000 plasser, noe som skapte flere reaksjoner.

Nå tyder imidlertid det meste på at Statens vegvesens gamle kontrollplass i Vågsbotn – like ved rundkjøringen mot Arna og Eikås, prioriteres først.

– I Åsane vil Hordaland fylkeskommune prioritere å realisere innfartsparkering på den tidligere kontrollplassen i Vågsbotn på kort sikt, sier Rasmussen.

– Statens vegvesen har nylig sagt seg positiv til denne plassen til bruk som innfartsparkering, og vi satser på å komme i gang med prosessen rundt transformering av kontrollplassen så snart det lar seg gjøre, fortsetter han.

Hva skjer med Eidsvåg-alternativet?

– Når det gjelder eventuelt etablering av innfartsparkering i Eidsvåg er det gitt tilbakemelding til Eidsvåg Senter AS at det ikke er aktuelt med innfartsparkering på kort sikt, men at dette kan bli aktuelt på noe lengre sikt.

– Hvor mange plasser planlegges?

– I størrelsesorden 50, men det er ikke detaljert ennå, sier Rasmussen.

Åsane Tidende oppdaterer saken. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker