Lokalavis for Åsane og omegn!
  • UENIGE: Einar Drægebø i Rasmus Meyers-legar og Kjetil Ottesen i aksjonsgruppen har vært sterkt uenige om plnaforslaget for utbygging i Åstveitskogen. Nå har legatet trukket tilbake planene etter klare politiske signaler om at det ville bli avslag.

  • PRESENTERTE: Rasmus Meyers-legat presenterer planforslaget for Åstveitskogen.

  • BEFARING: Bystyregruppen på befaring i Åstveitskogen.

Skuffelse og glede da planforslaget ble trukket

– Vi ønsket å bygge barnehage og boliger for å få midler til demenslandsby og opprustning av Åstveitskogen, sier styreleder i Rasmus Meyers-legat Einar Drægebø. Nå har legatet trukket planforslaget etter å ha fått klare signaler om at det ikke ville bli godkjent politisk.

Det skjedde onsdag kveld, en dag før saken skulle opp til behandling..

– Vi så at de politiske signaler som kom medførte at vi ikke ville får samtykke til oppstart av en planprosess. Det synes jeg er rart, da vi kun ville se på hva som var mulig å få til. Vi tar imidlertid med oss signalene videre og ser om vi kan å komme tilbake i mindre skala på et senere tidspunkt, sier Drægebø til Åsane Tidende.

 – Er dere skuffet?

– Vi har et ønske om ruste opp og tilgjengeliggjøre Åstveitskogen. Vi vil også bygge en demenslandsby. Det er ikke gratis, og må finansieres blant annet gjennom utbygging og salg av boliger. 

I planforslaget var 140 mål av den 650 mål store tomten vurdert til utbygging.

– Foreløpig seier

Leder av aksjonsgruppen som har samlet 1000 underskrifter mot planforslaget, Kjetil Ottesen, er lettet.

– Det er en foreløpig seier, og gir oss i hvert fall pusterom. Vi ønsker ikke utbygging i skogen, og kommer nok til å kjempe videre om saken kommer opp igjen på et senere tidspunkt, sier han.

Også bystyrmedlem og leder for Miljøpartiet de grønne, Sondre Båtstrand, er fornøyd.

– Vi vil gratulere alle engasjerte åsabuer som har stått på for å verne om Åstveitskogen, og har bidratt til at skogen kan fortsette å være en perle forbeholdt friluftsliv, dyreliv og naturopplevelser. Det er samtidig nødvendig å følge nøye med på videre planer for området, så skogen ikke blir bygget ned bit for bit. I dag er det imidlertid mest glede. Planene har økt bystyrets kunnskap om Åstveitskogen. Befaringen på tirsdag var i så måte viktig, og jeg tror engasjerte innlegg fra beboere i området har hatt betydning, skriver han i en epost til Åsane Tidende.

Viktig for Bergen

Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret Tor Woldseth mener det er svært viktig at man holder tanken om en demenslandsby varm.

– Det er viktig for Bergen. Jeg er opptatt av at vi skal ivareta eldre. Når noen tilbyr en demenslandsby i et så stort omfang som her, så håper jeg de vil fortsette prosjektet. Så er det selvfølgelig en avveiing mellom friluftsrealer, boliger, barnehage og demenslandsby som må tas hensyn til. Det kreves kapital for å bygge og tilrettelegge skogen for flere, sier Woldseth til ÅT.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker