Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FLYTTES: Beboere i Tellevikvegen kan puste lettet ut. (Foto: Erik Madsen)

Bomstasjon flyttes til Klauvarinden

Sosiale grunner til bystyrets vedtak om ny plassering av bomstasjon.

Det har vært dikskusjoner for og i mot plasseringen av stasjonen. Mange mener den nåværende plasseringen, som bystyret har bestemt, splitter skolekretsene i Salhus og Hordvik slik at flere familier vil måtte passere stasjonen for å komme til og fra skole, fritidstilbud og venner, skriver ba.no.

– Det har vært en del frem og tilbake med plasseringen av bompengering i Tellevikvegen og viktigheten av å ikke ramme lokalsamfunnet har spilt en sentral rolle muligheten for å flytte plassering, sier Per-Arne Larsen (V).

ÅT kommer tilbake med mer!

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker