Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – BLIR URETTFERDIG FOR NOEN: Anna Elisa Tryti innser og skjønner at beboere nord i Åsane kan føle seg urettferdig behandlet, men mener bommen i Vågsbotn er nødvendig.

Anna Elisa Tryti:

– Bomringen er usosial og urettferdig

– Beklagelig, men dessverre ikke til å unngå, sier byråd Anna Elisa Tryti.

Byråden for byutvikling aksepterer de mange kraftige reaksjonene på de mange bomstasjonene som kommer i Åsane, men mener hensikten er å fordele bompengebyrden og finansiering av infrastruktur.

– Bompenger er usosial skattlegging, men det er et virkemiddel staten så langt peker på for å finansiere infrastruktur til samferdsel og regulere trafikk. Bystyret ønsker at regjeringen skal bli ferdig med sin utredning av veiprising, for å se om det er en bedre løsning. Så forsøker vi å gjøre bomringen mer rettferdig og effektiv med tanke på styring av trafikkstrømmene.

– Resten av Åsane med Flaktveit, Støbotn, Tertnes, Eidsvåg, Åstveit og Nyborg, og til og med de som bor i Sandviken nord for indre ring kommer ikke til å betale en krone for å kjøre sin bil rundt i sentrale Åsane.

– Er dette rettferdig?

– Det etableres nå en ytre bomring for å fordele byrden på flere. Bomringens største problem er at den er usosial og til dels urettferdig. Uansett plassering vil det være noen som slipper å betale for sine daglige bilturer. Dette er beklagelig, men dessverre ikke til å unngå med dagens ordning, svarer Tryti.

– Tåler ikke trafikkvekst

Hun presiserer at trafikksikkerhet og uønsket trafikk på mindre veier er viktige faktorer.

– De nye bomstasjonene er først og fremst plassert for å fange opp de viktigste trafikkstrømmene inn til Bergen. I tillegg er det enkelte steder nødvendig å plassere bomstasjoner for å unngå store lekkasjer, det vil si uønsket økt trafikk på sidevegnett. Stasjon i Tellevikveien er nettopp et slikt punkt. Trafikksikkerhet er en viktig faktor i veivesenets råd om plassering av bommen: veien tåler ikke en kraftig vekst i trafikken. Bompengeordningen slik den er i dag gjør det dessverre ikke mulig å utforme et system som gir rettferdig belastning.

Planen er å finne andre, mer rettferdige løsninger i fremtiden, hevder hun.

Kollektivtrafikk øker stort

– Derfor jobber vi for å finne andre ordninger i fremtiden.

Det er også et stort miljømessig grunnlag som Bergen kommune har et stort fokus på.

– Bompenger har en vesentlig funksjon også som trafikkreduserende tiltak. Verken veinettet eller bergensluften tåler økning i bilbruk. Målet er at personbiltrafikken skal ned 10 prosent til 2020. Gjennom en solid satsing på kollektivtilbudet har antall påstigninger steget med 70 prosent siden 2010 da den første bybanelinjen åpnet. Det året rushtidsavgiften ble innført, sank klimagassutslippene med 7-8 prosent. Det er bra for bergensernes helse og også for næringslivet som slipper stå i kø.

– Spaden skal i jorden i Åsane om fem år

– Men er bompenger kun til finansiering av bybane?

– Bompengene bidrar til store investeringer i hele Bergen, etter hvert særlig i Åsane, med  bybane og bidrag til Ringveg Øst inkludert nordre del til Nordhordlandsbroen. Planleggingen er nå godt i gang, målet er at spaden skal i jorden nord i Åsane ved årsskiftet 2025/26. 

– Fylkeskommunens satsing på kollektivtilbudet blir også styrket av Miljøløftet, særlig gjennom belønningsordningen fra staten, der fylket har store ambisjoner om økte tilskudd i årene som kommer. Det betyr et enda bedre kollektivtilbud for Bergens innbyggere.

– Midt i trynet

Tor Woldseth (Frp) er ikke interessert i en diskusjon hvorvidt den kommende vedtatte bomringen i Vågsbotn bør flyttes for å bedre forholdene lokalt.

Han vil rett og slett ikke ha noen av dem fordi all finansiering uansett er tenkt til bybanen og mener lokalsamfunnene blir for hardt rammet.

– Vi har stemt i mot og vil ikke ha noen av disse nye bomstasjonene. Alt handler om å finansiere bybanen, og jeg skjønner godt at de som bor i Åsane nord ikke vil betale for en bybane som de aldri får bruke, istedenfor å betale for å oppgradere Steinestøveien.

– Vågsbotn-bomringen slår vanlige arbeidere midt i trynet. Alt handler om å finansiere bybanen. Det blir helt feil, sier Tor Woldseth.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker