Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KLAR: Kristoffer (9) gleder seg helgens store aksjon. Han deltar for fjerde gang tross sin unge alder. 

TV-aksjonen 2018:

Kristoffer (9) deltar i Eidsvåg for fjerde gang

– Det er veldig gøy, selv om det ikke er noen andre på min alder, sier Kristoffer Sæther Bottolfsen.

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Årets aksjon er en felles og nasjonal dugnad mot utenforskap. Aksjonen har fått navnet Mindre alene sammen.

Sæther Bottolfsen er så godt som vokst opp med å gjøre en innsats i den årlige aksjonen og var med første gang da han var kun seks år gammel.

– Jeg liker å hjelpe til og er med på alt mulig rundt aksjonen, borsett fra å gå på døren med bøssene, da må jeg være over 18 år, forteller han.

Engasjerer seg i Eidsvåg

– Det startet for fire år siden. Jeg skulle hjelpe til og tenkte at det var like greit å ta han med. Han har vært med siden og lærer seg samtidig gode verdier, supplerer mor Therese Sæther.

De har bidratt sammen i Eidsvåg-området hvert år med Lions Club Bergen Åsane som ansvarlige for området. Også i år går turen til Åsane.

– Det er veldig gøy, selv om det ikke er så mange andre på min alder. Jeg blir nok med neste år også, fortetter Kristoffer Sæther Bottolfsen.

– Skal endre liv

Line Berggren Jacobsen er byaksjonsleder i Bergen for årets TV-aksjon.

– Med TV-aksjonen skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn med rom for alle. Pengene som samles inn skal gå til å skape 700 000 møter mellom mennesker, skriver hun til Åsane Tidende.

– Målet med TV-aksjonen er å skape flere møter som motvirker utenforskap, endrer liv og forbedrer livskvalitet. Enten veien inn er et varmt måltid og noen å snakke med, en seng for en natt, en sjanse å prøve seg i ny jobb eller bare å møte en som ser deg og inviterer deg inn. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Hun peker på viktigheten av holdninger og et sted å gå til.

– Resultatet av TV-aksjonen vil bety mye for de enkeltmenneskene som får et møtested å gå til, og en følelse av tilhørighet. Målet for aksjonen er også at den skal bidra til en positiv spiral i det norske samfunnet, og føre til rausere holdninger i møter mellom ulike mennesker.

– Et mer inkluderende samfunn oppnås gjennom de helt konkrete prosjektene, men også gjennom å samle nasjonen til en dugnad for fellesskap og mot utenforskap.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker