Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VÅGSBOTN: Omtrent her kommer ny bomstasjon. 

  • – UAKTUELT: Grethe Skreien slutter å handle i Åsane sentrum og tror flere nord-beboere vil gjøre det samme.

  • SKJØNNER: Senterleder på Horisont, Jeanette Heggland, skjønner frustrasjonen og innser at bompengekaoset på sikt kan skape trøbbel, også for handelsnæringen. (Foto: Kristine Rande)

  • FLEST FRA ÅSANE: Senterleder for Åsane storsenter, Nina Schanche Nilsen, sier at rundt 80 prosent av kundene er fra Åsane. Det kan gå drastisk ned om beboere nord for Eikåstunnelen vraker storhandelen i bydelens sentrum. (Foto: Nina Johnsen)

Bompengekaoset:

Slutter å handle i Åsane – tror mange vil følge etter

– På sikt vil jeg tro det ender i tapte inntekter og færre arbeidsplasser for handelsnæringen sentralt i Åsane, sier Grethe Skreien.

Skreien bor like på grensen mellom Åsane og Ytre Arna, men handler som regel i Åsane. 

Hun mener de nye bomringene i bydelen er håpløst plassert og tror flere enn beboerne i Åsane-nord og deler av Arna kommer til å kjenne på effekten av økte kostnader knyttet til å reise inn til sentrale deler av Åsane.

– Nordre deler av Åsane og innover mot Arna kommer til å ligne mer en spøkelsesby om noen år. Hvem vil bo her ute når du risikerer å betale bompenger frem og tilbake bare for å handle på Åsane senter? Det er det mest naturlige stedet å handle for oss, men nå er det slutt og det tror jeg mange andre også tenker, sier hun til Åsane Tidende.

– Jeg tror dette kan gi ringvirkninger både for boligmarkedet og handelsstanden i bydelen. Det er urettferdig og helt tragisk at politikerne splitter bydelen på denne måten. Jeg blir forbannet, sier hun.

For Skreien er blir det uaktuelt å legge handleturen gjennom Vågsbotn-bomringen for å handle i sentrale Åsane.

– Fra nå av kommer jeg til å handle på Øyrane torg – og handelsstanden i Arna kommer til vokse, mens det motsatte kommer til å skje i Åsane og det vil gå på bekostning av færre arbeidsplasser og inntekter. Sentrumshandlelen er gått ned, det samme kan skje i Åsane, sier hun.

Vi spurte senterlederne for bydelens to største kjøpesentre om de er bekymret for konsekvensene av å potensielt miste mange kunder som følge av de nye bomstasjonene. 

De omsetter totalt for rundt 3,5 milliarder kroner.

– Kan få konsekvenser

Jeanette Heggland er senterleder for Horisont kjøpesenter. Hun vil ikke svartmale situasjonen, men ser at kravet om bompenger for å reise inn til Åsane senter, på sikt kan få konsekvenser.

– Ytterste konsekvens ved innføring av ytterligere bompenger kan være at det ikke fører til de inntektene som våre politikere har sett for seg – samtidig kan folk endre sine handlevaner og legge mer handel til nett – noe som igjen kan føre til redusert antall arbeidsplasser og mindre skatteinntekter. Jeg tenker da selvfølgelig på 350 kroners- grensen (toll og avgiftsfri handel fra utlandet ved kjøp under 350 kroner) og sukkeravgift som gjør det billigere å handle varer på nett fra utlandet kontra fra Norge, sier hun.

– Forstår frustrasjonen

– Flere beboere vi har snakket med, som bor i Åsane-nord, forteller oss at de ikke kommer til å passere bomringen (kanskje til og med to ganger) bare for å handle i egen bydel. Er dere bekymret for at dette på sikt vil svekke omsetningen deres?

– Vi har full forståelse for frustrasjonen til beboerne i Åsane-nord i forbindelse med innføring av ytre bomring. Det er udiskutabelt at dette for mange vil gi store og økte kostnader både i forbindelse med transport til arbeid/skole, fritid og handel. Jeg ser at dette kan medføre at handlevanene kan endres. Dette kan selvfølgelig skje både ved at man i større grad legger handelen i forbindelse med når man starter/slutter på arbeid/skole og selvfølgelig ved at man velger å handle steder der man ikke blir berørt av å måtte kjøre gjennom bompengeringen. Dette kan da være både fysiske butikker og netthandel. 

– Personlig synes jeg det er leit at våre politikere hittil ikke har vært villig til å vurdere andre løsninger, spesielt siden denne ordningen rammer så ulikt. Jeg har derfor ikke problemer med å forstå innbyggernes frustrasjon.

Ser på mulige tiltak

– Vil dere vurdere noen form for tiltak for å ikke risikere tapt omsetning grunnet store lokale forskjeller angående bompenger i Åsane?

– For Horisont er det viktig å ta vare på alle våre kjære besøkende og våre dyktige medarbeidere. Vi har gjennom de snart 4 årene vi har vært i drift opparbeidet oss gode kundeforhold og tilhørighet. Vi ønsker ikke å ekskludere noen og ser på hvilke tiltak vi kan gjennomføre for å sørge for at Horisont også i 2019 og videre blir et naturlig valg både som handels- og møtested.

– Bompengesituasjonen kan nok påvirke oss, men det gjenstår å se på hvilken måte. Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å ivareta både besøkende og ansatte på en best mulig måte og sørge for at Horisont også i fortsettelsen blir et naturlig møte- og handelssted for alle i bydelen vår.

80 prosent av kundene fra Åsane

Nina Schanche Nilsen er senterleder for Åsane storsenter. Hun er usikker på hvordan bompengesituasjonen vil påvirke omsetning og handelsmønsteret i fremtiden.

– Det er vanskelig å spå hvordan bompengene vil påvirke handelen, men Åsane bydel er selvsagt vårt viktigste markedsområde. Undersøkelsene viser at nærmere 80 prosent av kundene våre kommer fra Åsane. I tillegg så har vi mange kunder både fra Nordhordland og Arna, samt fra området inn mot Bergen sentrum. Vi ser også at mange av kundene våre er her opp til flere ganger i uken, forklarer hun.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan bompengene vil påvirke reisemønsteret og besøksfrekvensen til kundene våre. Det kan virke begge veier, men noen vil kanskje velge å handle i nærheten av der de bor. Samtidig er det sannsynlig at flere i større grad vil planlegge handelen til de sentrale delene av Åsane. De vil altså slå sammen handleturen med andre gjøremål, sier hun.

Og med både NAV, legekontor og andre servicetilbud som folk er helt avhengige av, tror Nilsen uansett at Åsane storsenter ikke nødvendigvis vil lide for mye av at befolkningen i nordre del av Åsane

– Åsane Storsenter, med 130 butikker og mange kontorer, samt omkringliggende næringer, er store arbeidsplasser. Det er mange som har sitt daglige virke her. Mange av de kommunale bydelsfunksjonene finnes også her, som NAV, kulturkontor, helsestasjon, tannleger, leger med mer. I tillegg så er vi nærmeste nabo til bussterminalen,  som er et viktig kollektivt knutepunkt for pendlerne. 

– Vårt senter er rett og slett et sentralt knutepunkt som mange er innom. Slik vil det nok også være i fremtiden, selv om handelen kanskje blir mer planlagt enn det den er i dag. Men: Det er vanskelig å spå om fremtiden før vi har de første erfaringene.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker