Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FORSINKET: Trolig blir det påske før de nye bomstasjonene er på plass i Åsane. (Foto: Erik Madsen)

Minst tre måneder forsinket

Forsinkelser på nye bomstasjoner i Bergen og Oslo

Leverandøren har meddelt at leveransen av bomutstyr i Bergen og Oslo vil bli forsinket med tre måneder. Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1.1.2019. Forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

Mandag 26. november meddelte leverandøren EFKON en forsinkelse som er anslått til tre måneder.

Statens vegvesen har siden kontraktsinngåelse fulgt opp entreprenøren tett, og har inntil nylig blitt informert om at leveransene var i rute. Forsinkelsen medfører en utsettelse av igangsettingen av bompengeinnkreving i de 15 nye bomstasjonene i Bergen. Innkrevingen i dagens bomstasjoner fortsetter, skriver statens vegvesen i en pressemelding.

Styringsgruppen i Miljøløftet vil i sitt møte 14. desember drøfte saken videre.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker