Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STORE ØDELEGGELSER: Slik så veien ut ved Kistekleivaene. (Foto: Thomas Gangstøe)

Demningsbruddet:

Rapporten klar

Bergen kommune har publisert gjennomgang av brudd på fangdam i Munkebotn.

Demningsbruddet i Munkebotsvannet skapte flom, ødeleggelser, stengt E39 i flere timer og evakuering av naboer på Eidsvåg, som ÅT omtalte da bruddet skjedde 4. august. Under kan du lese noen utdrag fra rapporten.

ÅT kommer tilbake med mer senere. 

«Undersøkelser av dammene i Munkebotsvatnet i 2013 viste at dammene ikke hadde tilstrekkelig stabilitet. VA-etaten i Bergen kommune satte på bakgrunn av dette i gang tiltak på dam Munkebotsvatnet nord, for å sikre at dammen skulle tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens krav til sikkerhet i vassdragsanlegg. I forbindelse med anleggsarbeidene for rehabilitering av dammen sommeren 2018 ble det etablert en midlertidig fyllingsdam, såkalt fangdam, ved dam Munkebotsvatnet nord. Det er ikke funnet noen skriftlig redegjørelse for hvordan beslutningen om å bygge fangdam ble tatt. Om kvelden 22.august 2018 oppsto det overtopping og brudd i fangdammen, og store mengder vann flommet nordover Munkebotn, inn i Langevatnet og videre ned til Eidsvåg og ut i Eidsvågen (fjorden). Hendelsen førte til store materielle skader, og E39 i Eidsvåg ble stengt i flere timer på grunn av flomvannet. På bakgrunn av denne alvorlige hendelsen, bestemte Byrådet i Bergen å iverksette en ekstern gjennomgang av prosjektet og hendelsene som ledet opp til dambruddet. Instanes AS Rådgivende ingeniører ble tildelt kontrakt for gjennomføring av oppdraget»

«Det er ikke funnet noen skriftlig redegjørelse for hvordan beslutningen om å bygge fangdam ble tatt. I Donars tilbud ligger fangdammen inne i fremdriftsplanen, og sånn sett kan det se ut som den var bestemt allerede fra tilbudet. Entreprenøren startet utleggingen av det som etter hvert ble fangdammen før det forelå godkjente planer fra byggherren. Dette er ikke i samsvar med beskrivelsen. Entreprenøren stoppet imidlertid arbeidene når dette ble påpekt fra byggeleder, og fremsendte deretter en skisse for godkjenning, som beskrevet i post 03.03.1 i NS3420-beskrivelsen. Byggeleder videresendte skissen til Multiconsult for kommentarer. Multiconsult kommenterte på skissen, og fangdammen ble deretter bygget ferdig i henhold til dette. Utformingen av den midlertidige fyllingsdammen er ikke i henhold til NVEs veileder. Det er ingenting i mottatt dokumentasjon som tyder på at entreprenør har fraveket fra den løsningen som ble formidlet i e-post til Multiconsult 21. juni 2018. Det er heller ingenting i den mottatte dokumentasjon, eller fra utførte samtaler, som antyder at entreprenøren har mottatt andre kommentarer eller spørsmål til fangdammen. Multiconsults kontrollerende var på befaring på byggeplass 27. juni 2018, og har i kontrollrapporten bare kommentert at fangdammen er etablert med duk på begge sider, som anbefalt fra prosjekterende. Det er i kontrollrapporten ikke registrert avvik eller hendelser som påvirker kvalitet»

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker