Lokalavis for Åsane og omegn!
  • RÅTTENT: Dette autovernet skal bidra til å redde liv i trafikken på en av landets travleste vegstrekninger.

  • FORTVILER: Christian Rolland er svært oppgitt over at vegvesenet ikke har noen plan for videre utbygging av dette autovernet.

Steinestøveien:

FAU-medlem raser over livsfarlig autovern

Vegvesenet vil ikke prioritere resten av autovernet, og samferdselsministeren ønsker ikke å svare. Det får Rolland til å reagere kraftig.

– Hva holder de på med? De har brukt over fire måneder på 1500 meter autovern som er pill råttent. Mye gjenstår. Dette er virkelig å sette liv i fare, raser FAU Haukås-representant Christian Rolland.

Statens vegvesen har nylig ferdigstilt arbeidet med å sikre og utbedre deler av autovernet langs E39 – dette ble ferdig siste helgen i november.

Grunnet et vannledningsbrudd stanset imidlertid arbeidet opp og tok flere måneder lenger enn ventet.

– Vi har hatt et vannledningsbrudd i området som dessverre har utsatt arbeidet, men nå er strekningen utbedret, bekrefter Trond Hollekim i Statens vegvesen.

Langt i fra ferdig

Problemet stikker imidlertid langt dypere enn de 1500 meterne med oppgradert autovern vegvesenet har ferdigstilt, ifølge FAU Haukås-representant Christian Rolland, som henviser til strekningen fra Shell stasjonen forbi fengselet og nordover mot Hylkje.

For der har ingenting blitt utbedret.

– De har brukt fire måneder på å fikse 1500 meter med et livsfarlig autovern. Hva med de resterende to kilometerne med autovern som er pill råttent, spør han.

Råttent og falleferdig

For Åsane Tidende var på befaring i Steinesøvegen. Det råtne og fullstendig ubrukelige trestolpene som støtter opp autovernet bekrefter Rollands påstander om en standard som er langt i fra trafikksikker.

– Er det akseptabelt å bruke så lang tid på å vedlikeholde et autovern av denne standarden, Hollekim?

– Vi skjønner frustrasjonen og reaksjonen til folk og det er derfor vi nå jobber med å utbedre dette. Det har vært alt for dårlig sikret altfor lenge, men vannledningsbruddet satte dessverre arbeidet på vent.

– I første omgang er det denne delen av strekningen (1500 meter retning Åsane fra Hylkje), men det arbeidet har tatt lenger tid. Nå skal det være i orden, opplyser Hollekim.

– Ingen konkrete planer for resten

Vi spør Hollekim om planene for den resterende delen av strekningen som har betydelige sikkerhetsmessige mangler på autovern som du kan se på bildet i saken.

– Hva er planen for resten av det falleferdige autovernet? (Fra Breisteinkrysset nordover mot fengselet)

– Det opprinnelige arbeidet med å bytte og sikre rekkverk/autovern på Hylkje er ferdigstilt. Dette var det vi har fått beskjed om at skal prioriteres. Dette var den mest kritiske delen, sier han om strekningen som er oppgardert på Hylkje.

– Slik saken er nå, ligger det ingen planer om å utbedre mer av autovernet på nåværende tidspunkt og arbeidet ses på som ferdig. Det mest akutte var sikringen av autovernet som er utbedret nylig, svarer han.

Skal på befaring

Han er likevel åpen for å gå grundigere til verks da han hører om tilstanden på store deler av autovernet på Haukås.

– Vi skal på en befaring der ute om noen uker og vil da se på tilstanden for eventuelt å vurdere om ytterligere utbedring er noe vi må prioritere.

Rolland fortviler.

– Greit nok at vegvesenet er i gang med arbeidet, men hvor lenge skal vi vente på at veien, som er farlig nok fra før, blir ordentlig sikret? Det gjenstår mye. De har brukt fire måneder på 1500 meter med autovern som er pill råttent. Hvor lang tid skal de bruke på resten av strekningen, svarer Rolland.

Johnny Hagenes er byggleder for prosjektet og bekrefter at første delen er ferdigstilt.

Samferdselsministeren: – Spør vegvesenet

ÅT sender også over bilde av de råtne trestolpene som er en del av konstruksjonen i autovernet langs E39 mellom Breistein og fengselet til samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vi spør også Dale om hvorfor en slik standard på autovernet, på en veistrekning med en trafikkmengde på over 20.000 biler daglig som i tillegg er en del av en skolevei, ikke prioriteres?

Da får vi beskjed av kommunikasjonsrådgiver ved samferdselsdepartementet, Henrik Jonassen, at de ikke ønsker å svare på dette og henviser til vegvesenet.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker