Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BLIR KJØRT: Milian (8) og Bartek (8) er to av elevene hvor foreldrene har søkt om drosjeskyss. Her suser tungtransport forbi i 60 kilometer i timen langs europaveien.

     

  • KAOS: Slik ser det ut for noen av barna til og fra skolen. De må over dette krysset på Brurås.

Elever på Kaland skole får gratis skoleskyss grunnet farlig skolevei:

På Haukås skole må hver enkelt elev selv søke

Det får FAU Haukås-representant Christian Rolland til å reagere.

– Det er en skummel skolevei og vi er glade for at vi kan bli kjørt til skolen hver dag, sier Milian Berge Gjeitrem (8) og skolekamerat Bartek Jurczak (8) som begge går på Haukås skole og bor i Jonsterhaugskiftet på Haukås.

– Skoleskyss skal være en selvfølge med en så farlig skolevei. Jeg har kjørt de til skolen hver dag, men nå har jeg søkt om skoleskyss. Jeg vet at det er mange som ikke har søkt, selv om veien ikke er trygg for barna våre, supplerer mor Ann Charlotte Berge Gjeitrem.

Få har søkt om skyss

Christian Rolland mener det er utrolig at ikke kommunen gjør det samme som de gjør for elevene på Kaland skole – gir barna gratis skyss uten en lang søkeprosess.

– Noen barn må også krysse E39 med en daglig trafikk på rundt 25.000 biler. Dette da med livet som innsats. «Drosjekryss er innvilget. Der stopper det positive og neste sak ligger klar. Resten av skoleveien, sa FAU-representant Christian Rolland til ÅT i forrige utgave.

Dette i forbindelse med køkaoset og stedvis livsfarlig skolevei langs E39 for mange av elevene på Haukås skole. Etter det Åsane Tidende kjenner til er det kun foreldrene til to elever som foreløpig har søkt om gratis skyss til skole.

Ulik praksis på Kaland skole

Rolland trekker frem Kaland skole i Fana bydel. Der får alle elever fra 1. til 4. trinn automatisk gratis skoleskyss grunnet farlig skolevei.

– Jeg lurer på hvorfor det gjøres forskjell. Hvorfor hver enkelt elev eller forelder selv må søke om skyss til skolen, mens på Kaland skole har kommunen lagt inn automatisk at alle første til fjerdeklassinger får gratis skoleskyss – på grunn av farlig skolevei.

– Da går prosessen langsommere. Dette burde vært gjort også på Haukås. Om noe, så er skoleveien for disse barna enda farligere, fortsetter Rolland, som har engasjert seg voldsomt når det kommer til trygg skolevei for barna som går på skole i Åsane-nord.

På Bergen kommune sine nettsider, skrives det at elever som bor på Valle og går på Kaland skole får gratis skyss opp til 4. klasse. Elever som bor i Bontveitvegen, Hamrevegen og Hausdalsvegen får gratis skyss til og med 7. klasse.

– Merkelig å gjøre forskjell på denne måten når en slik situasjon som handler om barnas trygghet kunne vært løst enklere for alle, sier Rolland.

Byråd for skole, barnehage- og idrett, Roger Valhammer, uttalte seg til Åsane Tidende sist om gratis skoleskyss, som er en kommunal avgjørelse.

– Det stemmer at noen av skolebarna på Haukås skole har fått innvilget drosjeskyss fra og til skole. Her har alderen til elevene blitt lagt til grunn som et viktig moment i kommunens vurderinger da de barna det gjelder er i en alder hvor de ikke har god nok oppfatning av trafikkbildet

Forskjellsbehandling?

– På Kaland skole har 1. til 4. trinn rett på gratis skoleskyss grunnet farlig skolevei, uten at hver enkelt foresatt til elev må søke. Hvorfor er det forskjell på Kaland skole og Haukås skole, som muligens har en verre og mer utrygg skolevei enn Kaland, Valhammer?

– Retten til skoleskyss følger av opplæringsloven, og som hovedregel er det avstanden mellom hjem og skole som er utslagsgivende for dette. I tillegg gjelder også bestemmelsen for elever som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei. Dette blir vurdert utfra objektive kriterier som for eksempel veistandard og trafikale forhold  og subjektive kriterier knyttet til elevens alder og utvikling, sier han og fortsetter.

Han opplyser om at utgangspunktet er at hver enkelt elev selv må søke, men at en samlet helhetsvurdering på Kaland får, i motsetning til på Haukås, automatisk et samlet vedtak fra kommunen om at gratis skoleskyss er et krav.

– Hvorfor er det annerledes på Kaland enn på Haukås skole?

– Som hovedregel gjøres vedtak om skyss for den enkelte elev, men i noen tilfeller vil det kunne innvilges skyss for grupper av elever. Dette kan være aktuelt dersom skoleveien har en slik standard at den vil være farlig uavhengig av individuelle forhold som alder og modningsnivå. Alle søknader om skoleskyss blir behandlet i tråd med disse kriteriene av kommunen.

– En helhetsvurdering av forholdene på Kaland har her gitt utfallet at det har blitt innvilget skyss for en gruppe elever i stedet for hver enkelt elev. 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker