Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FIKK SJOKK: Stortingsrepresentant Silje Hjemdal og Fpu-medlem Martin Jonsterhaug fikk sjokk da de så tilstanden på autovernet og tok saken videre med samferdselsministeren. (Foto: Markus Endresen)

  •  RÅTTENT: Slik har store deler av autovernet langs E39 sett ut.

Samferdselsministeren bekrefter:

Nytt autovern er bestilt – vegvesenet utbedrer råttent autovern

Representanter på Stortinget tok saken opp på øverste hold. Nå erstatter vegvesenet det livsfarlige autovernet.

ÅT omtalte like før jul det råtne og livsfarlige autovernet fra Breistein-krysset på Hordvik og nordover mot Hylkje.

– Vi var på en befaring der ute etter oppslaget i lokalavisen. Autovernet så absolutt ikke bra ut og jeg tok saken videre med minister Jon Georg Dale. Svaret var svært positivt, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal, som sammen med Fpu-medlem Martin Jonsterhaug bragte saken videre til øverste hold på Stortinget.

Slo alarm

– Jeg ble bekymret da jeg så den dårlige standeren på autovernet langs veien. Jeg inviterte derfor Silje til å se autovernet med egne øyne. Fredag 14. desember var Silje og jeg på plass. Vi ble begge oppgitt over standarden på deler av rekkverket langs strekket, supplerer Jonsterhaug.

For Hjemdal krevde svar av samferdselsminister Jon Georg Dale, som ikke ønsket å svare ÅT, men henviste til vegvesenet da vi først omtalte saken, angående ÅTs oppslag om råttent autovern langs Steinestøvegen. Statens vegvesen kunne ikke på dette tidspunktet redegjøre for en videre plan for utbedring av det råtne rekkverket.

I et skriftlig svar som ÅT har tilgang på, bekrefter Jon Georg Dale at nye rekkverk til autovern er bestilt til denne strekningen.

Christian Rolland reagerte slik sist ÅT omtalte saken.

– Hva holder de på med? De har brukt over fire måneder på 1500 meter autovern som er pill råttent. Mye gjenstår. Dette er virkelig å sette liv i fare, raste FAU Haukås-representant Christian Rolland.

Vegvesenet svarer

Trond Hollekim i Statens vegvesen bekreftet til ÅT at arbeidet med autovernet langs strekningen i utgangspunktet var ferdigstilt (Det ble utbedret 1500 meter med autovern på Hylkje som var ferdig i slutten av november).

– Det foreligger ingen konkret plan for videre arbeid, sa han sist vi omtalte saken.

Nå vil Hollekim utdype litt nærmere og mener det ikke handlet om velvilje eller at vegvesenet ikke ønsket eller valgte å prioritere resten av strekningen.

– Vi synes det er veldig bra at dere tar opp saker om trafikksikkerhet og at vi får anledning til å kommentere. Jeg stusset imidlertid litt på formuleringen i ingressen om at «vegvesenet vil ikke prioritere resten av autovernet» som jeg synes var en i overkant bastant konklusjon. Det som jeg mente å få fram i intervjuet var at vi i første omgang har hatt fokus på å ferdigstille den 1,5 kilometer lange strekningen med de midler som var til rådighet. Selv om vi på intervjutidspunkt ikke kunne tidfeste når eventuell videre oppgradering blir utført, så betyr ikke det at vi ikke vil prøve å prioritere videre utbedringer på denne strekningen, sier Hollekim.

– De burde prioritert dette før

Christian Rolland, som først frontet saken i ÅT, skjønte uansett ikke at Vegvesenet på noen som helst måte kunne utbedre litt av autovernet og la det mest råtne partiet stå igjen uten å bli utbedret og uten en klar plan for midler til utbedring. Han hevdet at autovernet langs E39 ikke kunne nedprioriteres

– Halvhjertet og langt i fra godt nok, men det er i alle bra at de utbedrer mer av det livsfarlige rekkverket nå. Det hjelper av og til å involvere flere, sier Rolland.

Hollekim sier videre at Steinestøvegen-rekkverket vil ha samme prioritering som andre rekkverk i fylket i henhold til midler.

– Generelt er det mange steder med behov for trafikksikkerhetstiltak, og behovene overstiger langt det vi har tilgjengelig av midler. Statens vegvesen arbeider hvert år med planer/tiltak for utskifting av gammelt og dårlig rekkverk, og tiltak på gjenstående rekkverk langs E39 vil bli vurdert og prioritert på like linje med øvrige strekninger langs vegnettet.

– Jeg har fått opplyst at vår driftsentreprenør skal gjennomføre utskifting av 40 råtne og skadde rekkverksstolper på resten av strekningen, understreker han.

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker