Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FULLT: Stort engasjement og en smekkfull hall under folkemøte.

  • LEDET MØTE: Helge Eidsnes forklarte prosessen så langt. Svend Lindhjem er ikke imponert.

Starter kanskje bygging av ny E39 om seks år

– Jeg tror få av de som møtte opp egentlig ble noe klokere

– Vi håpet på byggestart senest i 2022. En stor skuffelse, sier Hordvik-beboer Svend Lindhjem som stilte på folkemøte i Åsatun.

Det var bra temperatur og en stappet Åsatun da Statens vegvesen offentliggjorde sitt planprogram og videresender til Bergen kommune. 

Ny E39 i Åsane-Nord var tema sammen med E16 mellom Arna og Vågsbotn under folkemøte. 

– Jeg er ikke fornøyd, men det gikk som forventet. Mange løse tråder og ganske dødt løp. Byggestart i 2025 er lenge til og det virket som om vegvesenet selv ikke hadde troen på at prosjektet kan starte opp da, fortsetter Lindhjem som har vært aktiv i flere aksjoner både mot tryggere skolevei og bompenger i bydelens nordre del. 

– Heldige om vi kan starte om seks år 

– Er vi heldige og alt går etter planen, kan byggestart bli i 2025, sa nemlig prosjektleder i Statens vegvesen til de fremmøtte torsdag kveld. 

Nyborg/Nordhordlandstunnelen ligger inne i NTP (Nasjonal transportplan) med 300 millioner kroner. Totalbeløpet er budsjettert på cirka fem milliarder kroner. Det er også enighet i Bergen om at strekningen E39 Vågsbotn-Klauvaneset skal prioriteres før Arna-Vågsbotn. 

– Det blir også interessant å se hvor hva som skjer de neste årene og hvilke trasé som blir valgt blant de mange alternativene. 

– En skam 

– Jeg synes det er en skam og veldig skuffende at et så viktig prosjekt må vente i minst ti år til. Vi har ventet lenge nok. Trafikkmengden bare øker og det er allerede 25.000 kjøretøy som passerer daglig. Vi skal kjøre på videre og håper lokalpolitikerne våre skjønner alvoret, fortsetter Lindhjem. 

Regionssjef i vegvesenet og åsabu Helge Eidsnes, ledet møtet. Også Lilli Mjelde, Geir Steinar Dale, leder for komité i miljø og byutvikling og Olav Loftshus i vegvesenet stilte på folkemøtet. 

– Vi vet at engasjementet i Åsane er stort og at det kommer over 200 mennesker sier alt om interessen, sier Eidsnes.

Ringvei Øst, som er samlebetegnelsen på begge de nye europaveiene skal finansieres delvis av bompenger. 

Rundt 10 milliarder 

E39 i Åsane og E16 i Arna har fått en prislapp på cirka 10 milliarder kroner. Hvor mye som skal finansieres med bompenger er ikke klart. Vågsbotn-Klauvaneset er merket med en kostnad på 5,4 millioner kroner i perioden 2024-2029. Men kun 300 millioner er satt av til oppstart av prosjekt, opplyser Statens vegvesen.

Den nye veien planlegges som en firefeltsvei med minst 90 kilometer i timen som fartsgrense. Trasé er foreløpig ikke bekreftet. Nytt kryss vil bli med E16 i Arna. Dette forteller Olav Lofthus i Statens vegvesen fra scenen i Åsatun. 

– Det vil alltid bli konflikter og uenigheter, men vi skynder oss alt vi kan og er i gang med planene, sier han. 

Kommunedelplan vil bli vedtatt høsten 2020. 

Det skal legges til rette for et riksveganlegg for E16 Arna – Vågsbotn og E39 Vågsbotn - Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal samtidig avlaste dagens vegnett i Arna og Åsane bydel. Målsettingen i byvekstavtalen Miljøløftet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, skal legges til grunn. Som del av framtidig Ringveg øst skal anlegget bidra til framtidig reduksjon i biltrafikk gjennom Bergen sentrum Eksisterende bruks- og verneverdier skal ivaretas slik at verdifulle områder ikke ødelegges eller bygges ned, skriver Statens vegvesen.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no