Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NYE NYBORG?: Området rundt Liavannet kan se slik ut om noen år. (Foto: Illustrasjon/Bergen kommune)

Planforslag for Nyborg:

Slik kan fremtidens Nyborg se ut

«Er det nødvendig med enda flere skoletomter«, var et av spørsmålene da rundt 50 stykker deltok på folkemøte på Tertnes.

Men først må bybanetrasé avgjøres.

Avdelingssjef ved plan- og bygningsetaten, Kjell Åge Matre, senioringeniør ved samme etat, Kjell Nordal og leder for utbyggingen av bybanen til Åsane, Torill Grande, ledet folkemøte om planforslag for Nyborg.

– Vi håper å få vedtatt forslag i løpet av våren, bekrefter Matre.

Områdereguleringsplanen for Nyborg er nå på høring med frist 19. februar etter at bystyret vedtok planforslaget med to utkast i oktober. Målet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre (bybanen), og utvikle Nyborg-området ved Liavannet.

– Slik det er nå, er det for mye asfalt og lav arealutnyttelse. Liavannet blir en grunnleggende kvalitet i utbyggingen, fortsetter Kjell Nordal.

– Det blir fokus på nærhet til Åsane sentrum, fotgjengere og syklister. Vi skal videreutvikle tursti og planen skal sikre korridor til bybane til Vågsbotn, sier han videre fra scenen.

Avhenger av bybane

For Nyborgplanen avhenger av hvilken trasé gjennom sentrale Åsane bybanen får i et området hvor kommunen forventer et boligbehov på rundt 1000. Det er lagt til grunn to ulike forslag for trasé for bybanen.

– Vi må vite hvor traseen skal gå før Nyborg-planen kan fortsette, opplyser Nordal.

Prosjektet har blitt foreslått delt inn i 18 delområder. Det foreslås og legges til rette for både boliger, næring og hotell.

Skole og barnehagetomt

I tillegg skal delområde 12 reguleres som offentlig areal til skole eller barnehage. Det betyr at det er satt av totalt til én skoletomt og to barnehagetomter.

– Er det nødvendig med enda flere skoletomter, spurte en av publikummerne.

– Ja, på sikt ser vi behovet, også sett i lys av at det planlegges familieboliger og utvikling av området, svarte Kjell Nordal.

Mange av de fremmøtte var også svært opptatt av dialogen mellom de eksisterende grunneierne som eier næring og industribygg i området – og flere lurte på hvor den nåværende industrien skal flyttes og hvem som får bygge ut og hvem som ikke får det.

– Grunneier må i utgangspunktet bestemme, så får vi håpe det ikke blir krangling mellom forskjellige grunneiere. Vi prøver å legge best mulig til rette for alle, sier Nordal.

Kommunens representanter opplyste også om at Åsatun i utgangspunktet blir værende, men at eierne selv kan søke om utbygging. Delområdet 16 er solgt til Bergen Tomteselskap som ønsker å bygge boliger, mens Gullgruven har fremmet forslag om mulig ny parkering.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no