Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIL GI FAMILIERABATT: Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove og fylkesordførerkandidat Silja Ekeland Bjørkly vil fremme forslaget som skal hjelpe de med størst utfordringer knyttet til de økte bompengeutgiftene. (Foto: Kristine Rande)

     

Ser til Stavanger – vil gi familierabatt på bompenger

– Vi ønsker å ta grep slik at ikke bomutgiftene går ut over familier, skole, idrett og fritid.

Det sier Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove og fylkesordførerkandidat Silja Ekeland Bjørkly til Åsane Tidende.

I kjølvannet av de mange oppslagene i både ÅT og resten av bergenspressen, der flere har stått frem med sine utfordringer når det kommer til ekstrautgifter knyttet til de nye bomstasjonene, vil Hove og Bjørkly foreslå et mer inntekst og familebasert gode.

35.000 ekstra – vil  hjelpe familier

Flere må betale opp i mot 35.000 kroner ekstra i året, og barnefamilier får trøbbel med å sende barna sine på fotballtrening og andre fritidsaktiviteter grunnet de nye ytre bomringene og de ytterligere kostnadene dette medfører.

Nå vil Høyre gjøre som i Stavanger – skape en ordning som enkelt oversatt kan kalles en familierabatt.

– Det er allerede på trappene i Stavanger og innført i Sola, og dette er grep vi ønsker å gjøre for å skjerme de usosiale ulempene som de ekstra bompengene vil gi i form av større utfordringer for familier når det gjelder skole, idrett og sosiale aktiviteter. Det finnes allerede en ordning innenfor bymiljøpakken, og vi ønsker å fremme et forslag om rabatter til familier på antall passeringer, fra 60 til 30 i måneden, for eksempel, sier Hove.

– Dette kan gjøres relativt enkelt med en universell ordning uten at det trenger å være så byråkratisk, supplerer Bjørkly.

– Går kraftig utover frivilligheten og idretten

– Det er ikke snakk om å fjerne bomstasjoner, det får vi ikke gjort noe med, som samferdselsministeren har sagt. Men det er mulig å kompensere ved å innføre en annen ordning innenfor de rammene som er. Det er en for stor grad av urettferdighet, spesielt med plasseringene her i Åsane, og dette er en løsning vi kan komme fort i gang med ved å legge rabatten rett på autopassbrikken, sier de videre.

– Hva har folk råd til? Skal barnefamilier måtte flytte fordi det blir for dyrt å kjøre barna på trening? Det er for noen snakk om ganske store summer i måneden. Vi ønsker med dette først og fremst å komme disse familiene i møte. De som trenger det mest, bør få en rabatt.

– Har ikke vært drøftet tidligere

– Men vil ikke dette gi for liten inntjening i form av bompenger på sikt?

– At vi må ha så og så mye penger inn er én ting, men vi kan snu litt på det. Elbil-fritaket og rabatten der, er en mye større utfordring enn å gi rabatt til barnefamilier og folk som oppfatter ekstra bomutgifter som urimelig – som til slutt er et større tap enn selve inntjeningen om flere flytter og forsvinner fra idrettslagene.

– Nettopp fordi vi tidligere ikke har sett den store konsekvensen som disse ekstra bompengeutgiftene vil gi frivillige i idretten og barnefamiliene hvor idretten er en del av hverdagen. Konsekvensene rettet mot idrett har ikke vært drøftet. Hvorfor har vi ikke tenkt på dette før? Det er ikke lett å svare på, men nå kan vi faktisk gjøre noe med det, og det må gjøres før barn forsvinner fra idretten og fritidsaktiviteter som er samfunnsmessig svært viktig , sier de.

Ser på modellen for NRK-lisensordningen

Så blir det jo naturlig nok en diskusjon rundt hvem som skal ha rett på rabatt, hvilke spesifikke kriterier som legges til grunn og hvordan dette skal fungere i praksis.

– Vi må starte et sted. Ser vi på lisensordningen, hvor hvert familiemedlem som tjener under 350.000 kroner i året, eller 700.000 i en husstand, får hjelp, er dette et godt eksempel til å innføre et lignende prinsipp når det kommer til bompenger. Det handler om en inntektsgradering basert på hvem som i større grad vil få utfordringer med ekstrautgiftene knyttet til bompenger.

De peker også på områder i Åsane som blir sterkt berørt av de nye ytre bomringene, som Salhus og Hordvik/Hylkje.

– Her er busstilbudet ikke tilstrekkelig nok. Alle kan ikke gå eller sykle, noen må faktisk bruke bil som dette enste reelle alternativet. Vi trenger ikke låse oss helt på systemet som er nå, men heller prøve å finne løsninger. Kanskje ambisjonene når det gjelder innkreving har vært for høye, fortsetter de.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker