Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – GOD UTVIKLING: En kombinasjon av demenslandsby, noe boliger i randsonen og generell opprustning av området for allmennheten, mener vi er en god utvikling av området, sier Høyres Lise Ramsøy og Chris Jørgen Rødland om utbygging i Åstveitskogen.

Støtter utbygging i Åstveitskogen

Høyre støtter Rasmus Meyers legat planforslag om demenslandsby, boliger og barnehage i Åstveitskogen.

– Dette er en unik mulighet for å få etablert en demenslandsby på Åstveit. Tiltak som demenslandsbyer er viktige for å kunne gi det nødvendige tilbudet i en befolkning med en stadig større andel eldre, sier leder i Åsane Høyre og bystyrekandidat, Lise Ramsøy til Åsane Tidende.

Byutviklingspolitiker og bystyrekandidat, Chris Jørgen Rødland er enig.

– Det reduserte forslaget til Rasmus Meyers legat går vi inn for. En kombinasjon av demenslandsby, noe boliger i randsonen og generell opprustning av området for allmennheten, mener vi er en god utvikling av området, sier han.

Trengs opprustning

Åsane Tidende har vært på befaring med Rødland og Ramsøy.

– Dette er utvilsom et meget flott og idyllisk skog. Men den er noe utilgjengelig med kupert og bratt terreng. Det trengs en opprustning slik at flere kan bruke skogen, sier Ramsøy, som selv bor i Morvik.

Chris Jørgen Rødland vil på vegne av partiet legge fram et nytt forslag, som han håper vil bli vedtatt når kommunedelplanen skal opp til behandling i juni.

– Dette er basert på det nye planinitiativet fra Rasmus Meyers-legat, og vi håper på støtte fra de andre bystyrepartiene, sier han.

Nytt forsøk

Rasmus Meyers legat og styreleder Einar Drægebø gjør altså et nytt forsøk etter at planinitiativet ble trukket dagen før det skulle opp til politisk behandling i fjor sommer. Tallet på tun er redusert fra 16 til 8 og boliger fra 1100-1200 til cirka 550 enheter. I det nye forslaget fjernes dessuten boligfeltene som lå nærmest turområdene. Samtidig beholdes planene om demenslandsby og barnehage. I følge Rasmus Meyers legat utgjør området de ønsker å utvikler under 100 mål av den totalt 650 mål store tomten. Legatet ønsker også å oppgradere og tilgjengeliggjøre hele området for publikum.

– Det er et stort behov for en demenslandsby i Bergen. Det er også et stort behov for boliger til småbarnsfamilier og ikke minst barnehage, sier Drægebø til Åsane Tidende.

Boligene, som altså er halvert i tallet, skal være med å finansiere oppussing og tilgjengeliggjøring av skogen, samt byggingen av demenslandbyen.

– Til beste for fellesskapet

For at planene skal godkjennes, må kommunedelplanens arealdel omgjøres. I dag er Åstveitskogen satt av til grønnstruktur.

– Vi ønsker å få omgjort ytterkanten av skogen til ytre fortettingssone, sier Drægebø.

Kommuneplanens arealdel skal behandles før sommeren.

– Vi vil gjerne komme i dialog med kommunen om dette, og diskutere det nye planforslaget. Uten dialog kommer vi ingen vei, sier styrelederen.

Han håper at det kan bli politisk enighet om en mindre utbygging som både vil kunne bedre kvaliteten på friluftsområdet og øke tilgjengeligheten for mange flere mennesker enn de som benytter området i dag.

– Flere steder i Norge planlegges det også nå å bygge tilrettelagte boliger for mennesker med demenslidelser. Den store utfordringen blant annet i Oslo og Kristiansand er mangel på egnet tomteområde. Nærhet til trafikknutepunkt, andre helsetilbud og flotte friluftsområder er kvaliteter som gjør at Åstveit er særskilt godt egnet til et slikt formål. Det er derfor veldig underlig dersom politikerne ikke ønsker å ta imot et tilbud om å bygge tilrettelagte boliger på Åstveit. Byrådet har invitert til dialog omkring slik tilrettelegging. Jeg håper det kan bli gjennomført, sier Drægebø.

– Den foreslåtte bebyggelse er tenkt arkitektonisk av høy kvalitet og vil være brukervennlig. Vi ser for oss et en bebyggelse som inviterer til både unge barnefamilier og eldre mennesker. Det vil styrke bomiljøet. Dessverre ser vi at fortetting langs bybaneaksen sør i Bergen bidrar til bygging av små leiligheter med et meget høyt kostnadsnivå. Det er uheldig og bidrar blant annet til at barnefamilier, som ofte trenger større plass flytter til kommunene utenfor Bergen, legger han til.

– Vil bli bedre for åsabuen

– Dere trakk forslaget i fjor. Hvorfor prøver dere likevel på ny?

– Da vi valgte å trekke planinitiativet i fjor etter en befaring med bystyret, skyldtes det at vi fikk signaler om at det ikke ville gå igjennom. Samtidig fikk vi signaler om at det kunne bli aktuelt om vi gjorde en del endringer. Det har vi nå gjort. Vi har redusert tallet på boliger betydelig, og beholdt resten av planen, deriblant oppgradering av skogen. Rasmus Meyers legat vil at Åstveitskogen skal være åpen og tilgjengelig for åsabuen. Det koster penger. Da trenger vi å bygge boliger som kan være med å finansiere noe av dette. Vi snakker om utbygging på langt under  100 mål av et 650 mål stort område, ikke mer, sier Drægebø.

AP: – Mye bygget ut fra før

Leder i komite for miljø og byutvikling, Geir Steinar Dale (AP), sier følgende etter at Rasmus Meyers legats nye planforslag ble lagt frem:

– Jeg vil ikke umiddelbart si at dette støtter vi, men vi er naturligvis positive til demenslandsby i seg selv. Så får vi se på resten av byggeplanene. Selv om utbygger skal bruke 100 mål av den 650 mål store tomten, så betyr ikke det at 550 mål er naturområde for hvem som helst. Mye er bygget ut fra før.

– Er det ikke også behov for boliger for småbarnsfamilier?– Jo, og vi er i utgangspunktet for at det skal bygges i slike boliger sentrumsnære områder, men alt dette må ses på under ett, også i forhold til naturområder som berøres. Dessuten er vi flere som skal være med å bestemme, sier han.

Saken kommer opp i komité for miljø og byutvikling 6. juni.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker