Lokalavis for Åsane og omegn!
  • (Foto: Thomas Gangstøe)

Valget handler om Åsane

Du kan stole på Bergen Høyre: De skifter kanskje mening ofte, men står alltid klare til å nedprioritere Åsane.

Nyheten om at Høyre vil nedprioritere bybanen til Åsane er oppsiktsvekkende. Både bybanen og ny vei til Nordhordlandsbroen ligger inne i dagens byvekstavtale. Folk i Åsane har betalt for storsatsingene i andre bydeler, og det er helt uakseptabelt at vi skal sitte igjen med regningen uten å få det løftet bydelen trenger. Bergens politikere bør heller samle seg om å kjempe for økt statlig finansiering og endring av et bompengesystem som tiden har løpt fra. Har vi ikke en statsminister fra Bergen?

De viktigste spørsmålene er likevel: Hvorfor skal Høyre snyte Åsane for alle investeringene og utviklingen som følger med bybanen? Hva med forlengingen av Fløyfjellstunnelen og de nye veiene som skal komme samtidig med banen og kutte ut køproblemene til Åsane? Og hva med løsningen i Ytre Sandviken som hele bystyret sto sammen om? Skal alt dette utsettes i nye tiår?

Den eneste konklusjonen som kan trekkes, er at Høyre ikke har noen ambisjoner for Åsane.

Det samme viser seg når det gjelder Høyres (mangel på) utbyggingspolitikk. Mens resten av landet samlet seg til «marsj for naturen» forrige uke, hadde Åsane Høyre to utspill i Åsane Tidende. Sakene er ulike, men felles for dem er at Høyre uten forbehold går inn for å bygge i urørte grøntområder som er satt av til friluftsliv i områder der det skal bygges tett i årene framover. Det er uansvarlig politikk, og det er feil medisin for Åsane.

Det er synd, men klargjørende, at Høyre har lært så lite av feilene fra den gangen de hadde ansvaret for å planlegge bybanen sørover. Vi kan ikke både bygge høyt og tett og samtidig bygge ned områdene som skal brukes til rekreasjon.

Kommuneplanen handler nettopp om å tenke helhet og se ting i en sammenheng. Der bred enighet om å bygge tettere i sentrale områder. For oss i Arbeiderpartiet handler det blant annet om at vi da kan ta vare på natur og grøntområder og gjøre det enklere å reise kollektivt. Vi står også for fortetting, men det må være fortetting med kvalitet. Alle som er opptatt av gode bomiljø i fremtidens Åsane bør merke seg denne forskjellen.

Mens Høyre går inn for å åpne urørte grøntområder som Åstveitskogen for utbygging, går vi motsatt vei og sikrer flere områder: Det gamle arealkartet for byen vår hadde plass til alle boliger Bergen trenger de neste to hundre årene, og la blant annet opp til å bygge igjen matjord, byfjell og våtmark og andre områder der utbygging er lite realistisk. Ingen er tjent med et misvisende og konfliktskapende arealkart. Det er fremdeles byggeland til 30-40.000 nye boliger på plankartet, mange flere boliger enn byen trenger på flere årtier, ved å bygge på resttomter og asfaltflekker. Ikke minst gjelder dette i Åsane. Vi har godt med rom for å ta vare på urørt natur, og trenger heldigvis ikke å bygge ned de kontroversielle områdene.

Den nye byplanen er en bra plan for Åsane. Vi trenger en retning for hvordan bydelen skal utvikle seg. I seksti år har en bygd ut stadig nye områder. Det er ikke holdbart å fortsette på den måten. De grøntområdene vi har igjen, må vi ta vare på slik at Åsane fortsetter å være et godt sted å bo selv om bydelen vokser. Da trenger vi den storsatsingen på infrastruktur som andre bydeler har fått, og vi trenger en arealpolitikk som viser en retning og tar hensyn til innbyggerne og klimaet.

Alternativet er at Åsane stagnerer – med fortsatt lange køer på gamle veier og en bilbasert utbygging av boliger uten tanke for verken miljø eller bomiljø.

Valget til høsten handler om bydelen vår. Hvis Høyre vinner, taper Åsane.

Av Av Lillian Vangberg, May-Brit Nordås og Even Sørland Åsane AP, kandidater til bystyret