Lokalavis for Åsane og omegn!
  • IDYLL: Storåkervika i Salhus er en idyll av de sjeldne. Nå viser målinger at denne og alle andre offentlige badeplasser i bydelen har rent vann. Med du må foreløpig tåle en temperatur på mellom 13 og 16 grader. (Arkivfoto)

Renere badevann enn noen gang

Det er bare å kaste seg uti...vel og merke hvis du tåler litt kjølig vann.

I Åsane blir det målt innholdet av tarmbakterier ved Grønskjæret på Tertnes, Hordvikhamnen, Storåkervika i Salhus, Toppesanden, Tømmervågen og Vollane i Eidsvåg. Målingene blir oppdater jevnlig, og gjerne hver uke, opplyser Bergen kommune på sine sider. På denne linken kan du følge med på hvor rent badevannet er der du bor. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/badevann/8698/8705

Ved samtlige badeplasser er innholdet av tarmbakterier svært lavt. 

De siste årene har badevannskvaliteten i Bergen blitt stadig bedre, og med en storstilt oppgradering av avløpsrenseanlegg og et fortsatt fokus på fornying av ledningsnettet, kommer denne trenden med all sannsynlighet til å fortsette, skriver vann- og avløpsetaten på sine nettsider.

Allerede i april startet prøvetakingen av vannkvaliteten.

– Vi starter prøvetakingen tidlig å skaffe oss en best mulig oversikt over vannkvaliteten på badeplassen, sier kvalitetsleder Anne Cornell.

– Kontrollen av badevannskvaliteten er kun av stikkprøvekarakter, og da er det viktig at vannprøvene blir tatt over tid og på en slik måte at de gir et mest mulig realistisk bilde av den aktuelle vannkvaliteten, sier hun.

Dermed er vannkvaliteten god. Men du må tåle kalde temperaturer om du har tenkt å hive deg på svøm denne uken. Mellom 13 og 16 grader er temperaturen på vannet i Åsane bydel.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker