Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STORKONTROLL: Mange måtte utbedre flere feil etter at vegvesenet hadde kontroll på Nyborg. 8Illustrasjonsfoto/arkiv)

Storkontroll på Nyborg – flere tatt

Dårlig sikt, usikret last og slitte bremser ble slått ned på av vegvesenet.

Statens vegvesen hadde i dag kontroll ved Bergen trafikkstasjon. Hovedfokus i kontrollen var vært bremser, og kjøre- og hviletid.

Resultatet av kontrollen var 20 kjøretøy med mangler.

Fire kjøretøyer fikk tekniske mangler på blant annet brems og lys. Tre kjøretøy fikk bruksforbud på sikring av last. Ett kjøretøy fikk bruksforbud på gjennstander i siktsonen og et annet kjøretøy fikk bruksforbud for ikke og ha alt i orden under transport av ADR (farlig gods).

Ytterligere tre biler fikk gebyr på overlast, disse måtte laste av før videre kjøring. En annen fikk anmerking på ikke godkjent kran (skriftlig rapport til arbeidstilsynet), og ett kjøretøy var begjært avregistrert,  men her ble det ordnet opp på stedet.

Seks førere ble kontrollert på kjøre- og hviletid, her ble det gitt fire skriftelige advarsler. Fem trailere fikk kontrollert bremsene sine, av disse var fire godkjente, mens én fikk kjøreforbud. Én fører fikk gebyr for ikke og ha brukt bilbelte

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no