Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FRUSTRERTE: Leif Hitland og Rune Endresen som bor i Heiane, blir sterkt berørt av den planlagte utbyggingen i området.

Fire tomannsboliger og parkering skal bygges ved Langavannet:

Leif Hitland (83) får parkeringsplass fire meter fra stuen

– Vi føler oss utelatt i en prosess hvor kommunen setter lovverket til side, sier naboene i Heiane, Leif Hitland og Rune Endresen.

Utbygger Trio Bygg Bergen søkte om tillatelse for bygging av to tomannsboliger for flere år siden i Heiane på Nyborg – i grøntområdet like ved Langavannet.

Kommunen har nå innvilget rammebetingelsen for utbygging av fire tomannsboliger.

Kommunen har også gitt dispensasjon for å gå ut over tomte- og byggegrenser for å få plass til parkeringsplass i tilknytting til boligene på en tomt som kommunen eier delvis.

– Vi er ikke i mot utbygging og fortetting, men nå får vi to store tomannsboliger rett foran huset, og mister både utsikt og solforhold uten å bli noe særlig involvert i prosessen, er ikke det bra, men det er ikke det verste, sier de to naboene som er en del av Svanen sameie, Leif Hitland og Rune Endresen. Begge har bodd i Heiane 55 i drøye fire år.

Sameiet har  på vegne av de berørte i blokken som blir berørt lagt inn innsigelser etter nabovarsler. Sameiet mener at utbyggingen blir for tett og at den blokkerer tilkomsten til Langavannet. Dette er en av de siste tilkomstene som er åpen for allmenheten, til vannet.

– Uforståelig

– Det som er uforståelig er at kommunen har gitt dispensasjon, altså gitt utbygger rett til å bygge parkeringsplass med tilhørende tilkomst, som ikke har ligget inne i reguleringsplanen, fire meter fra stuevinduene og terrassene våre og under én meter fra tomtegrensen. Det er også for nært byggegrensen, legger de til.

– Alt skjer på utbyggers premisser og de setter lovverket til side uten å tenke på de som faktisk bor her fra før. Det er frustrerende og skuffende. Vi føler oss litt overkjørt av kommunen, fortsetter de.

Svanen sameie som er beboerne i boligblokkene på Heiane, klaget på rammetillatelsen som har gitt grunnlaget for utviding av byggeprosjektet og tilhørende dispensasjon til parkeringsplass.

– Helt fraværende

– Vi innser vel egentlig at slaget er tapt, men hvis kommunen hele tiden skal gå inn å gi dispensasjoner og tillatelser utover det som egentlig ligger inne i planen, blir jo det et stort problem for mange i fremtiden. Vi har ikke fått noe respons av kommunen eller hatt noen form for dialog med verken dem eller utbygger. Det er helt fraværende, sier de to naboene.

Saken er anket og skal opp i Komité for miljø og utbygging som skal ha møte 21. februar med et formøte for muntlige innlegg to dager tidligere.

Flere naboer reagerer

– Vi har ingen dialog med verken utbygger eller kommune. Skal det virkelig være så enkelt å få dispensasjon til å bygge parkeringsplass så tett på eiendommen vår. Må vi gi fra oss tomt vi selv eier. De tar ingen hensyn, sier de og tror at fylkesmannen kanskje er deres siste sjanse i håp om å stanse eller i alle fall redusere utbyggingen.

– Vi håper saken går videre til fylkesmannen.

Flere av naboene som er en del av sameie Svanen, henviser også til Fylkesmannens tidligere vurderinger av området, der det kommer frem at reguleringsplanen legger til rette for bygging av 44 leiligheter fordelt på fire blokker, samt to tomannsboliger. I rammebetingelsen søkes det nå om dobbelt så mange tomannsboliger enn det som opprinnelig ble forespeilet.

– Det fremgår ikke av gjeldende plankart eller tilhørende bestemmelser at antallet tomannsboliger skal begrenses til to – det er planområdets utnyttelse i kvadratmeter, byggehøyder, byggegrenser blant annet som beskriver hvilke rammer området skal utbygges for, svarer plan- og bygningsetaten. 

– De burde kommet ut her og sett selv

Blokkene blir cirka ni meter høye og flere av naboene reagerer også på høyde på boligene som vil skjerme for sol og utsikt.

– De bør komme en tur ut her og se hvordan det faktisk blir for oss som bor på bakkeplan. Parkeringsløsningen burde vært stoppet og kommunen burde også tenkt på oss som bor her. De overkjører oss, sier nærmeste nabo til Leif Hitland, Inger Simonsen, som også har sendt inn klage til avdelingen,

Utbygger svarer:

Trio Bygg er oppført som tiltakshaver, men eies av Nilsen og Andersen AS. Bjørn Reidar Aasheim har jobbet med prosjektet over lang tid og representerer utbygger.

Han presiserer at det er vanskelig å forholde seg til noen andre enn kommunen i dette tilfelle.

– Vi må forholde oss til det vi har fått tillatelse for og den rammebetingelsen som ligger inne. Vi er i gang med å søke om igangsettelse, sier han.

– Har du forståelse for at noen av naboene er frustrerte?

– Som utbygger føler vi at vi ikke har noen problem med naboene. Vi skal legge om kloakksystemet og var behjelpelig med å utsette merknadsfristen i sommer. Vi har kjøpt denne tomten og vet at den ligger inne til boligformål. Vi følger kommunens retningslinjer og følger de lovene vi skal, sier han.

– Men klart vi har forståelse for at naboene ikke nødvendigvis liker at det bygges. Vi har sendt tegninger og føler vi har vist imøtekommenhet. Parkeringsplassene er noe vi måtte bygge etter krav fra kommunen. Men som sagt, vi forholder oss til kommunens retningslinjer, sier Aasheim.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker