Lokalavis for Åsane og omegn!
  • PARKERING: Her kommer parkering like utenfor terrassene i 1. etasje. 

LESERBREV:

Overgrep mot Langevannet – og mot en god nabo

I februar (20.2.) hadde ÅT en større sak om en planlagt utbygging i Heiane, med en parkeringsplass få meter inntil veggen til nabohuset. Parkeringsplassen, som Plan- og bygningsetaten har gitt dispensasjon til, vil gi lyd- og lysproblemer inn mot vinduene til blant annet Leif Hitland (83). Etaten har gitt dispensasjon til en slik parkeringsplass, og saken skal opp i Byrådet 13. juni. Etter det følger sannsynligvis behandling i politisk komite for miljø og byutvikling 27. juni. Nabolagets mening er at dette et direkte overgrep mot enkeltmennesker og mot bomiljøet. En parkeringsplass får dispensasjon og går foran mennesker og deres bomiljø og trivsel.

Slik saken står på byrådets kart kan den virke liten og triviell, det dreier seg der om ”Klage på tillatelse til anlegging av parkeringsplass”. Slik har etaten etter vår mening redusert og kamuflert saken og det den og dreier seg om: Langevannet og dets fremtid som natur-, landbruks- og friområde i Åsane.

I to år har vi beboere i Heiane vært opptatt av bomiljø, natur og friområder – og blitt mer bevisste når det gjelder Langevannets fremtid. En problematisk tomt skal her bygges ut maksimalt og over evne. En smal tilkomst til vannet for almenheten skal blokkeres, basert på foreldete reguleringsplaner og velkjent fortettingsiver. Kanskje kommer det flere slike utbygginger av vanskelige gamle tomter rundt vannet fremover, som ivrige utbyggere kan sette i gang sine planer på, planer som er vanskelig å stoppe når ressurser er blitt brukt en stund.

I to år har vi naboer også brukt ressurser og arbeidet med argumentasjon rundt denne saken, spurt og begrunnet og klaget. Det vi sitter igjen med er avvisende svar fra etaten med paragrafer og regelverk, på et byggteknisk fagspråk, som utbyggere og etat er gjensidig fortrolige med. Vi håper at politikerne som nå har det endelige ord vil begynne å lytte til og forstå vårt enkle språk, på samme måte som de i mange år har lært seg og lyttet til utbyggernes.

Fra før av er Langevannet lite tilgjengelig for folk flest, omgitt av landbruk og tidligere boligbygging. Det må ikke komme mer tilfeldig utbygging, men fornuftig politikk, basert på ny forståelse og hensyn, både til til natur, miljø og landbruk. Vi håper at politikerne i komiteen med miljø i navnet greier å se lengre frem enn etatens rammetillatelser og fagnotat, og ta modige overordnete hensyn til gammelt kulturlandskap i Åsane – og til Langevannet.

Det kan og spare bomiljøet og vår gode nabo Leif Hitland for en parkeringsplass rett utenfor vinduet hans.

Av Trygve Skanding.

Her er artikkelen ÅT skrev om saken sist: (Ikke abonnent)