Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TATT: Åtte vogntog ble tatt under kontrollen på Nyborg. Fire fikk bruksforbud, mens en ble avskiltet (illustrasjonsfoto)

Fire fikk bruksforbud, en avskiltet

Vegvesenet med ny kontroll på Nyborg. Åtte ble tatt.

Statens vegvesen hadde fredag kontroll ved Bergen trafikkstasjon hvor hovedfokus var trafikksikkerhet.

To vogntog ble kontrollert for transport av farlig gods. Her ble det gitt ett skriftlig pålegg. To vogntog hadde ikke riktig avgiftsgrunnlag for å trekke henger:  Det ble derfor opprettet skriftlig rapport til samferdsel. En semihenger ble avskiltet grunnet manglende periodisk kontroll.

I tillegg fikk ett vogntog teknisk mangel på kran, mens ett fikk teknisk mangel på oljelekk motor. To kjøretøy fikk bruksforbud på lastsikring. Ett kjøretøy fikk bruksforbud på mangler med fartsskriver. En lastebil fikk dessuten bruksforbud på manglende kjennemerke.

Det meldter Statens vegvesen i en pressemelding.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no