Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TATT: Fire vogntog fikk bruksforbud, mens ett ble avskiltet under en kontroll på Nyborg mandag. (illustrasjonsfoto)

Vogntog avskiltet etter kontroll

Statens vegvesen med ny storkontroll i Heiane på Nyborg.

Fokuset var på bremsekontroller, vekt og trafikksikkerhet.

Ett kjøretøy ble avskiltet grunnet tekniske mangler på bremseutrustning. I tillegg fikk fire lastebiler/vogntog teknisk mangel på bremsene.

Ytterligere ett kjøretøy fikk teknisk mangel på lys, mens ett fikk teknisk mangel på eletrisk anlegg.

Under kontrollen ble det også avdekket at en sjåfør kjørte på dekk under minstemål, men en annen manglet vognkort. Det ble dessuten skrevet ut advarsler for brudd på kjøre- og hviletid.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no