Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FLERE AKJSONER: Flere aksjoner har blitt gjort de siste årene i regi av bompengeakjsonister. Even Sørland mener det blir for enkelt. (Akriv/illustrasjonsfoto, Åsane Tidende)

  • TROR FOLK VIL SKJEMMES: Even Sørland skriver om nok er nok-demonstrasjonene. 

Åsanes store sjanse

Om noen år kommer ingen i Åsane til å ville innrømme at de stemte på bompengegjengen.

Leserinnlegg:

Mange har nå fått nok av «Nok er nok»-aksjonene som skaper kø til støtte for en politikk som bare vil skape enda mer kø. Løsningene bompengekameratene tilbyr er for enkle til å løse noe som helst.

I et innlegg i BT 30.8. viser andrekandidaten til bompengepartiet hvor lite gjennomtenkt politikken deres er. Hun sammenligner bybanen til Åsane med husholdningsutgifter og skriver at vi må «ha et bevisst forhold til hva ting koster». Jeg sier som Ina Grung fra Bergens mødre: «Det å erstatte Bybanen med en buss, det blir litt som å si sånn «nei vi dropper å bygge det huset, vi kjøper oss et telt»».

I Åsane har vi allerede «superbusser»: Ekspressbussene som suser mellom nabolagene og sentrum på morgen og ettermiddag. Enkelt, kjapt og forutsigbart – i teorien. For altfor ofte blir de supre bussene stående fast i den samme køen som alle andre. Den køen FNB går til valg på å sikre at dagens trettiåringer blir sittende fast i resten av våre yrkesaktive liv.

Vi kan ikke leve mye lenger med at 40 000 innbyggere i Åsane ikke vet om vi rekker hentingen i barnehagen etter jobb, eller om ambulansen kommer seg fram. På ettermiddagen står bussene så tett i sentrum at det knapt er rom for flere. Og alle krysser fingrene for at ikke en eller annen har glemt å fylle bensin på scooteren sin og får stans i bakken opp mot NHH.

Det er trist at noen går til valg på å blokkere for en positiv utvikling i bydelen vår. Og det er synd at det fullt forståelige engasjementet mot dagens bompengesystem er kuppet av et «parti» med en så lite konstruktiv agenda.

Bakgrunnen for bompengeopprøret over hele landet er at H og FrP gir overdådige firefeltsveier i lavlandet østpå samme prioritering og samme finansiering som helt nødvendige prosjekter andre steder. Jeg er enig i at viktig infrastruktur som bybanen bør tas over statsbudsjettet. Men da må skytset rettes mot regjeringen som ikke evner å prioritere, ikke mot viktige prosjekter for Bergen. Løsningen er ikke å gjøre det enklere for regjeringen.

Folkevalgtes viktigste oppgave er å bygge byen vår for framtiden. Bybanen er en investering som lønner seg. Langs første byggetrinn av bybanen var det allerede i 2014 gjort investeringer som tilsvarte hele 13 ganger prisen for selve banen (https://samferdsel.toi.no/nr-03/milliard-investeringer-langs-bybanens-skinner-article32408-1459.html). Banen gjør det trygt å satse, og det kommer lokalsamfunnet til gode. Det er dette FNB og deres venner i Høyre og FrP vil snyte Åsane for.

Åsane trenger bybanen mer enn noen annen bydel. For forutsigbar trafikkflyt for biler og ekspressbusser, for å bygge bydelen videre uten å ødelegge naturområder, og for å få folk og bedrifter til å ville satse på en framtid i Åsane. Hvem vil bo eller drive butikk ved en motorvei? Bybanen gir oss så mange nye muligheter.

Det er de som møter opp på mandag som avgjør. Denne gang står valget mellom å stemme for framtiden eller å stemme på de som bare sier nei. Jeg for min del går for framtiden!

Even Sørland

Tredjegenerasjons åsabu og 15.-kandidat for Arbeiderpartiet

Andre saker