Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ENDELIG: Etter seks år skamp, lovet Vlahammer nærmiljøanlegg til Haukedalen i for. Nå følger den nye skolebyråden, Linn Kristin Engø opp og gir åtte millioner. 

FAU har kjempet i flere år:

Legger inn åtte millioner til nytt anlegg på Haukedalen

Roger Valhammer (Ap) lovet nytt nærmiljøanlegg på Haukedalen i fjor. Nå følger den nye skolebyråden opp og legger penger i potten.

– Nærmiljøanlegg har vært en stor suksess andre steder hvor det har blitt etablert, blant annet på Åstveit, og vi har fått tilbakemeldinger på at de som bruker dette er strålende fornøyde. Slike anlegg er utrolig positivt for nærmiljøet, skoleelevene og bidrar til positiv aktivitet og et bedre miljø, sier Flaktveit-damen Linn Kristin Engø, som er byråd for barnehage, skole og idrett.

Sist ÅT omtalte saken i fjor høst, fortalte rektor Renate Mcpherson og FAU Haukedalen om viktigheten av å etablere et slikt tilbud i nærheten av skoleplassen i kjølvannet av flere negative epsioder på og ved Haukedalen skole. Elever har funnet narkotika og det har lenge vært kjent at områdene rundt er belastet med uønsket aktivitet og rus, som ÅT har skrevet om en rekke ganger.

Daværende skolebyråd, Roger Valhammer, lovet da at et nærmiljøanlegg på Haukedalen ville bli prioritert.

Nå bekrefter Engø at det settes av 8 millioner kroner i 2020 for å utvikle nærmiljøanlegg i tilknytning til Haukedalen skole. 

– Dette i tråd med vedtak i innbyggerforslag og rehabilitering/ etablering av mindre anlegg i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg, parker og skoler, sier hun.

Spillemidler kommer i tillegg, opplyses det om.

– Byrådet foreslår at det godkjennes mottak av inntil to gaver etter de samme prinsipper som for Møteplassene i Åstveit idrettspark (2016), Kjøkkelvik skole (2017) og Mjølkeråen skole (2017), dersom dette blir aktuelt.

Bergen kommunes andel vil være tilrettelegging for disse, mindre grunnarbeider og forskuttering av spillemidler.

Alt er imidlertid ikke helt i mål riktig ennå. Budsjettet godkjennes først i desember.

Blir trolig vedtatt i desember

– Dette må bli vedtatt i Bystyret i desember, så må det prosjekteres ferdig. Så kan arbeidet begynne. Vi kan jo aldri love noe helt sikkert, og det er et valg like rundt hjørnet, men jeg vil tro alle ønsker et slikt anlegg her og at dette vil realiseres.

Også finansbyråd Håkon Pettersen (Krf) og Per-Arne Larsen (V) er glade for prioriteringen av anlegget på Haukedalen og var tilstede fredag morgen.

– Dette er god fortetting og en langsiktig måte å utvikle området på, sier han og referer også til det nye boligprosjektet med rundt 90 boenheter som er i full gang like ved skolen, sier Larsen.

Rektor, Renate Mcpherson, ønsker også på sikt å oppruste skoleplassen, og presiserer at nærmiljøanlegget, som er planlagt etablert helt øverst i skolegården, ikke erstatter den opprinnelige skoleplassen.

– Uteplassen vår ble for noen år siden kåret til den verste skoleplassen i byen. Vi håper også noe vil gjøres her, men vi er utroig glade for at nærmiljøparken kommer. Det vil bidra positivt for hele miljøet og skape aktivitet også utover skoletiden. Jeg må berømme fau, de har gjort en utroilig jobb med å få dette til, sier hun.

Skolebarna Leander og Anders fra 6. klasse, var også med da skolen fikk storfint besøk, og ser frem til både nærmiljøanlegg og forhåpentligvis et fremtidig fysak i Åsane.

– Zipline hadde vært kult, men det blir uansett bra, sier de to. 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker