Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DEN GODE HJELPEN: Her i Norge har vi tilgang på det meste, og spesielt dersom vi blir syke.

Leder:

Det vi tar for gitt

«På mange måter er det helt naturlig. At vi glemmer å føle takknemlighet for noe som bare «har vært slik».

Tidligere publiserte vi et innlegg fra Åsabu og medisinstudent Regine Vågenes Grindheim, som for øyeblikket har praksis i Uganda. Hun kunne fortelle om sterke møter med mennesker på et sykehus med begrensede ressurser.

En avstand

Blant annet skriver hun om barn som dør grunnet mangel på penger. Mulighetene for behandling er til stede, men økonomien strekker ikke til. Det stikker et sted i sjelen når man leser om sykdommer som kunne ha blitt kurert dersom pasienten hadde hatt råd til eksempelvis røntgen eller blodprøver. Regine snakker spesielt om barna, som trenger hjelp, og om foreldre som gjør alt de makter. I et av tilfellene nevner hun en jente som ville ha dødd dersom ikke legen grep inn og betalte for utstyr av egen lomme.

Slike skildringer bør få oss til å tenke noen runder. De fleste av oss er smertelig klare over forskjellene i verden, men samtidig foreligger det en avstand til disse problemene. Vi verken ser, føler eller merker noe til det i hverdagslivet. Når slike historier presenteres, blir man igjen påminnet at realiteten er noe ganske annet andre steder.

Hinsides

Her i Norge har vi tilgang på det meste, og spesielt dersom vi blir syke. Da får vi, uavhengig av prislapp, den beste behandlingen som tilbys. Det er ikke slik at bare de styrtrike får mulighet til å ta røntgen ved mistanke om skade. Blir du syk, får du hjelp, og i de aller fleste tilfeller får du nokså god hjelp også. Hvor mange av oss nordmenn har noen sinne kjent på frykten for å dø av sykdom eller skade grunnet pengemangel? Trolig få. Dette er nemlig noe vi slipper å ofre en tanke.

På mange måter er det helt naturlig. At vi glemmer å føle takknemlighet for noe som alltid bare «har vært slik». At vi får all nødvendig hjelp ved sykdom, skade eller fødsel, er noe vi raskt tar for gitt. Tanken på at det skulle være forbeholdt kun noen av oss, er hinsides.

Systemet i Norge

Men slik er det altså andre steder i verden. Mens vi tidvis kan ta oss råd til å besøke en privatklinikk for å utføre undersøkelser når det passer oss – bare for å bli beroliget, finnes det noen som ikke har råd til det offentlige engang. Det er en tankevekker. Vår levemåte og vår tankemåte baserer seg på det vi er vandt til, og det livet vi har levd hele tiden. Likevel kan det være lurt å huske på at vi har et system her i Norge som sørger for helsehjelp til alle, uavhengig av lommeboken. Det er nokså flott.

Nærhet til kriser

Det er fantastisk at unge mennesker engasjerer seg og sprer viktige budskap videre, slik Regine og gjengen gjør. At de også har tatt initiativ til en innsamling for å hjelpe sykehuset i Uganda, tyder på at nærhet til kriser gjør noe med oss. De fleste av oss reagerer på urett når vi forstår det godt nok.

Et uvisst antall hjelpeorganisasjoner samler inn støtte til ulike formål, og det kan virke kaotisk når man skal bestemme hvem man vil støtte. Men innimellom dukker det opp spesifikke prosjekter, som det Regine har tatt initiativ til gjennom «The Bergen Children Fundation».

Noen ganger føles det helt riktig å støtte.
 

Av

Kristine Rande Nesheim

kristine@aasanetidende.no

Andre saker