Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SLIK: Her ser vi den blå bilen som tar sjansen og passerer bussen med flere skolebarn i nærheten, til tross for at vegvesenet har lagt opp dobbel sperrelinje. Bildet er tatt like etter skoletid. Det er dette FAU frykter skal få fatale konsekvenser.

Foreldre slår alarm:

Livredde foreldre advarer om livsfarlig kjøring ved skole – nå har de anmeldt to sjåfører

– Vi er redde det skal gå skikkelig galt her en dag og vi er bekymret for sikkerheten til barna, sier FAU-leder for Mjølkeråen skole, Jannicke Bøe Liebenberg.

FAU-representantene har sett seg tvunget til å stå vakt flere ganger før skolestart på Mjølkeråen skole for å hjelpe til å gjøre skoleveien tryggest mulig for elevene på en av Bergens største skoler.

– Vi opplever en meget farlig trafikksituasjon rundt Mjølkeråen Skole og ved busstopp i Slettestølsveien hvor biler kjører forbi busser som står på holdeplass og krysser heltrukne linjer i veien rett foran fotgjengerfelt, fortsetter Bøe Liebenberg.

ÅT har omtalt denne strekningen i Slettestølveien tidligere – en vei som er blitt markant farligere med dårligere oversikt etter at Vegvesenet etablerte kantstopp på begge sider av veien.

– Kantstoppet fjerner sikt

Spesielt oppover, mot Mjølkeråen skole, hvor gangfeltet ligger rett foran bussen like ved innkjørselen til skolen, er det flere bilister som, uten sikt, likevel passerer bussen uten å ha oversikt over personer i gangfeltet noen få meter unna.

Dette har ÅT selv observert – og gangfeltet som kun er noen få meter foran busstoppet, gjør det ofte umulig for ivrige bilister å ha tilstrekkelig med sikt når de velger å kjøre forbi like før gangfeltet.

– Det er mange som skal kjøre barn til skolen eller trening som gjør dette og setter andres liv i fare, understreker Liebenberg og utdyper:

– Uoversiktlig og veldig farlig

– Vi (FAU, journ.anm.) opplever trafikkbildet som uoversiktlig og til tider veldig farlig. Det er mye trafikk i dette området store deler av døgnet på grunn av skolen, barnehage, fotballbane, fritidsaktiviteter, nærmiljøanlegg og boligområdet. I tillegg er det en god del tungtrafikk som kjører Morvikveien/Slettestølsveien til og fra industriområdet på Toppe (istedenfor å kjøre Salhusveien da de gjerne er for høy for Toppetunnelen). 

 – Det er jo en uoversiktlig trafikksituasjon, med gangfelt, og avkjøring til skole like etter busstoppet, hvor mange biler tar sjansen på å kjøre forbi. Frykter dere at dette ender med en ulykke, i verste fall med en skoleelev involvert?

– Ja det er klart at vi er redd for at det skal gå skikkelig galt her en dag. Nesten hver gang vi står vakt eller observerer området her, ser vi farlige situasjoner. Forrige uke stod vi to stykker fra FAU nede ved busstoppet om morgningen, og da var den en bil som kjørte forbi bussen, retning nedover, når den sto på holdeplass. Rett etter bilen hadde passert kom en jente løpende ut foran bussen og over veien. Det var bare flaks at det gikk bra.

– Og dette er bare ett eksempel.

– Nytt busstopp eller lysregulering

– Har «kantstoppet» til bussen skapt det ytterligere farlig for fotgjengere?

– Det er ikke godt å si hva som bør gjøres, annet enn at dagens situasjon ikke er god nok. Kantstoppet og innsnevring av kjørebanen har dessverre økt faren for fotgjengeren, slik vi opplever det.  Jeg tror å gå tilbake til busslommer ville ha vært en bedre løsning.

– Vi har tidligere hatt dialog med Statens Vegvesen på å få laget et nytt busstopp lenger nede i veien hvor skolebussen kan stoppe (skolebussen har litt lenger opphold på holdeplass som gjør at enda flere blir utålmodig og kjører forbi), men dette lot seg visst ikke gjøre likevel fikk vi beskjed om. Et annet alternativ vi ønsker at vegvesenet skal se på, er om det bør være lysregulering ved overgangfeltet og om dette kunne bedret situasjonen.

– Vi er veldig bekymret for sikkerheten til alle myke trafikanter i dette området og spesielt elevene og barna – ekstra i forbindelse med gangfeltet. 

Nå ønsker de flere politikontroller i området og håper bilister kan tenke seg om.

– Vi vil gjerne ha politiet mer synlig på stedet for å hjelpe oss å sette fokus på utfordringen og å ta de som overtrer trafikkreglene, men dette vil ikke være nok for å få løst problemet på lang sikt. Her må vegvesenet på banen for å sikre et langsiktig tiltak og utbedring som gjør dette området trygt og sikrer våre barn en trygg skolevei. 

– Anmeldte førere

Den siste uken har hun i tillegg anmeldt to førere for hasardiøs og ulovlig kjøring som også innebærer kryssing av den doble sperrelinjen. Dette har også ÅT sett i en video som vi har fått tilsendt av FAU.

– Vi har anmeldt to saker nå. Det var en ettermiddag da det stod to skolebusser på bussholdeplassen/kantstoppet. Begge disse bilene akselererte og valgte å kjøre forbi nordover mot Toppe. Flere barn var på vei over, og bilene hadde ingen sjanse til å stoppe.

– Det kunne endt veldig gale. Jeg ringte firmaet som hadde reklame på den ene varebilen som passerte og valgte å anmelde etterpå. Det er dobbel sperrelinje på strekningen, og jeg håper virkelig noe blir gjort her, sier hun.

– Politiet kan ikke ha kontroller her hele tiden. Sperrelinjene er jo lagt inn for at dette ikke skal skje, men det er disse kantstoppene som bidrar til slike livsfarlige situasjoner. Jeg håper vegvesenet gjør noe med problemet.

Og en av foreldrene til et av skolebarna på Mjølkeråen, deler dette innlegget på Facebook med en tilhørende video som viser en bil passere bussen med gangfeltet og flere skolebarn like ved.

«Takk

Til deg som puster med magen og tar deg tid til å vente når bussen stopper

Til deg som ofrer de 10-15 sekundene du kunne spart på å kjøre forbi, til fordel for trafikksikkerheten i ditt nærområde. Til deg som tenker litt på barna som kanskje ikke er modne nok til å ta høyde for at enkelte bilister ikke følger reglene og som kanskje kommer løpende over for å rekke middag. Men til deg som absolutt MÅ kjøre forbi bussen der det er uoversiktlig, fotgjengerfelt og ulovlig å kjøre forbi:

Gå i deg selv. OG BLI DER!»

– Lukker ikke døren for en endring

Vi spør vegvesenet hvordan de opplever situasjonen og trafikkbildet de selv har utformet for noen år siden.

– Det var tiltaket vi landet på den gangen, og vi vurderte det som den beste og tryggeste løsningen, sier Trond Hollekim i Statens vegvesen.

– Mener du fortsatt at dette er den tryggeste løsningen?

– Jeg kan si at vi i utgangspunktet ikke har noen konkrete planer om en endring her, men vi vil oppfordre FAU Mjølkeråen om å ta kontakt med oss igjen, så lover vi at vi skal vurdere utformingen og trafikksituasjonen her på nytt, sier han.

Han viser også til at vegvesenet har merket midtlinjen med dobbel sperrelinje, nettopp for å vise tydelig at det ikke bør foretas forbikjøringer på denne strekningen.

– Vi merket med dobbel sperrelinje. Om bilister likevel bryter trafikkreglene, er dette noe politiet bør se på.

Vegvesenet: – Ville ikke ha laget »kantstopp» i dag

– Vi ønsker å høre på menneskene som bruker denne veien hver dag, og vet at det er mange barn i området knyttet til skolen. Dørene er absolutt ikke stengte for å vurdere andre løsninger her på sikt, lover han.

– Skapte dere en farligere trafikksituasjon for fotgjengere da kantstopp ble etablert istedenfor busslomme?

– Det hadde nok blitt annerledes med en busslomme og hadde vi utformet området i dag er det sannsynlig at dette hadde blitt vurdert her. På tidspunktet vi utarbeidet denne veien, var det snakk om plassforhold og hvor stor grunn vi hadde til å jobbe med. Derfor ble ikke busslomme vurdert, fortsetter han.

BEKYMRET: FAU-leder Jannicke Bøe Liebenberg, frykter det skal skje en alvorlig ulykker i krysset ved skolen. (Foto: privat)
BEKYMRET: FAU-leder Jannicke Bøe Liebenberg, frykter det skal skje en alvorlig ulykker i krysset ved skolen. (Foto: privat)

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker