Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FAMILIERABATT: Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, ønsket å innføre familierabatt i bompengeringen. Foto: Kristine Rande Nesheim.

  • REAGERTE PÅ MANGLENDE GJERDE: Byråder var på befaring ved Eidsvåg skole, hvor det gjentatte ganger har blitt meldt fra om utrygghet angående veisikkerheten til barna. Foto: Kristine Rande Nesheim.

  • NY BYRÅD: Da det skulle dannes nytt byråd, ble Linn Kristin Langley-Engø (AP) fra Flaktveit utnevnt til byråd for barnehage, skole og idrett. Foto: Kristine Rande Nesheim.

  • JUBILEUM: Det ble feiret ti-årsjubileum for barnehagenes opplevelsesdag, mens NLA Høgskolen feiret 20-årsjubileum for barnehagelærer-utdannelsen. Foto: Kristine Rande Nesheim.

ÅRSKAVALKADE 2019:

Ny åsanebyråd, og forslag om familierabatt i bomringen

Kjør sakte-aksjoner, ny byråd, parkeringskaos og forslag om familierabatt i bomringen var de store sakene i april 2019.

Bompengeaksjonen «Nok er Nok» hadde 8. april sin største Kjør-Sakte aksjon så langt. Det var hele fire utfartssteder for kjøretøy, og hele byen skulle lammes. Dette var en av mange protester mot den kommende bompenge-ringen. I Åsane skulle det oppføres bomstasjoner på Vågsbotn og Klauvarinden.

Den 23. april ble Olav Kyrres Gate stengt i ett helt år, for å oppgradere gaten. Pressekontakt i Skyss, Camilla Lundberg Berntzen, opplyste til ÅT at «det var en omfattende kabal å finne akseptable omkjøringstraseer for busser fra nord til vest».

Det ble feiret ti-årsjubileum for barnehagenes opplevelsesdag, mens NLA Høgskolen feiret 20-årsjubileum for barnehagelærer-utdannelsen. I den anledning ble da barnas opplevelsesdag arrangert på Breistein, med 22 barn påmeldt til dagens aktiviteter.Da det skulle dannes nytt byråd, ble Linn Kristin Langley-Engø (AP) fra Flaktveit utnevnt til byråd for barnehage, skole og idrett. Engø selv fortalte hvordan Flaktveit lærte henne at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, får muligheten til en trygg oppvekst.

Byråder var på befaring ved Eidsvåg skole, hvor det gjentatte ganger har blitt meldt fra om utrygghet angående veisikkerheten til barna. Til nå har det ikke vært noe gjerde rundt skolegården som skal kunne skille barna fra biltrafikken, men etter at befaringen ble det bestemt at gjerdet skulle settes opp snarest mulig.

Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, ønsket å innføre familierabatt i bompengeringen. Dette skulle være ett prosjekt som lignet et i Stavanger-området, og som enkelt kunne kalles «familierabatt». Hove beskrev prosjektet som rabatt på antall passeringer, og oppga fra 30 til 60 passeringer som ett eksempel.

ÅT meldte om at det gamle forsvarsbygget i Flaktveitveien skulle rustes opp. Bygget var eid av forsvaret, men ble i 2017 solgt til Bergen Bygg. Bergen Byggs eier, Jan Willy Rasmussen kommenterte til ÅT at hovedfokuset nå var å få orden på bygget, og at bruken av bygget avhenger av reguleringsplanen til Bergen Kommune.

To år før Arena Nord skal stå ferdig, meldte ÅT om ett komplett kaos da det kom til parkeringsmulighetene ved vestlandshallen og Arena Nord. Disse parkeringene var på trykketidspunktet ikke ferdigstille, og styreleder i Arena Nord, Roald Bruun-Hanssen, meddelte at de jobber med å finne løsningen på denne utfordringen.

Politiet i Åsane hadde, i samarbeid med Kripos, ett undervisningsopplegg for elever. ÅT ble med da politiet var til stede på Kyrkjekrinsen skole, hvor de viste filmsnutter og elevene svarte på spørsmål via telefonene sine. Resultatene overrasket mange av elevene.

Tidligere i april meldte ÅT om Harald Victor Hove som ville gi barnefamilier rabatt i bomringen. I etterkant av denne uttalelsen gikk Geir Steinar Dale (AP), leder i bystyrekomiteen ut og omtalte dette som ren bløff og ett valgkamputspill.

Av

Kristin Aakvaag

red@aasanetidende.no

Andre saker