Lokalavis for Åsane og omegn!
  • 175 PLASSER: I anleggsperioden er parkering en stor utfordring. Med kun 175 p-plasser tilgjengelig ved ferdigstillelse, frykter flere at også det vil skape store utfordringer. Tor Woldseth er oppgitt over at andre skal bestemme om du får bruke bil eller ikke og tror parkeringssituasjonen vil blir ekstremt problematisk. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke sier det ikke kommer på tale å en gang vurdere flere parkeringsplasser.

Spår fullstendig parkeringskaos når Arena Nord står klar:

Frykter kaos når anlegget står klart: – Idiotisk og svært problematisk

– Dette er bare en forsmak på parkeringskaoset som blir en del av hverdagen når Arena nord står klar, raser Frp-politikeren og får støtte av Åsane-leder.

Det har vært arrangert flere fotballturneringer, i tillegg til diverse messer i Vestlandshallen det siste året.

Felles for alle arrangementene: nesten ingen parkeringsplasser til de besøkende. Sist det var fotballturnering like før jul, var parkeringen full klokken ti om morgenen.Og det var kun i Vestlandshallen.

Og når Tertnes håndball elite og Åsane fotball som spiller i Obosligaen skal fylle opp med tilskuere opp mot 4000, kan parkeringssituasjonen kvele interessen for bydelens to store flaggskip. 

Men dette er ikke et problem som kommer til å løse seg når anleggsperioden er over og Vestlandets største idrettsanlegg står klar i 2021, ifølge flere.

– Det kommer til å bli komplett kaos, også når anlegget står ferdig, sier styreleder i Åsane fotball damer, Jostein Nesse, som var turneringsansvarlig i Eat Move Sleep-cupen før jul.

Da parkerte folk langs hele veien ved Horisont og flere fikk bøter. I tillegg måtte politiet hjelpe med bistand for å hindre komplett kaos.

– Det burde vært lagt til rette for minst 800 til 1000 plasser. Slik det er lagt opp til i reguleringsplanen, blir denne situasjonen krevende for besøkende av hallen. Nå er det på mange måter greit, siden det er midt i byggeperiode, men situasjonen vil ikke være noe bedre når alt står klart om et drøyt år, sier Nesse.

Som ÅT har omtalt tidligere, la byrådet til rette for 175 plasser, inkludert handikapplasser. Styret i Arena Nord søkte opprinnelig om 250 plasser.

Les også denne:

 

 

 

 

 

 

– Idiotisk og problematisk

Frp-politiker Tor Woldseth, har tidligere uttalt seg og reagerte kraftig sist. Han presiserer at ikke barnefamilier fra andre kommuner har sjanse til å benytte seg av anlegget uten å bruke bil, og slakter størrelsen på parkeringsparken.

– Dette blir nå en idrettshall for folk i Åsane. Skal folk fra andre bydeler reise med flere busser frem og tilbake for å komme seg på fotballcup? Alle kan ikke sykle heller. Det kommer til å bli et komplett kaos. Opplegget med kun 175 plasser for Vestlandets største idrettsanlegg er idiotisk, kaotisk og svært problematisk, sier han.

– Også må en huske på at Arena Nord skal betjene omegnskommunene i tillegg, ikke bare Åsane. Dette er et varslet kaos og kommer til å bli et stort problem. Dette blir en hall for de som bor i sentrale Åsane, og blir begrenset til Stor-Bergen.

– Kjøpesentrene kommer til å lide

Han frykter at kjøpesentrene i Åsane må ta mye av belastningen da han tror flere vil benytte seg av disse parkeringsplassene, selv om de ikke er kunder.

– Det blir et stort problem opp mot kjøpesentrene, og klart folk vil bruke disse plassene for å finne parkering. Da vil sentrene stå igjen med problemet.

– Alle kan ikke gå tilbake til hest og kjerre. Skal folk komme syklende fra Fusa, Samnanger og Os? Tåpelig, freser han.

MDG-byråd tar ingen kritikk

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (Mdg), er naturlig nok klar over at flere er kritiske, men går ikke med på at politikken rundt parkeringssituasjonen er feilslått.

– Mange er bekymret, både politikere og flere åsabuer, for at det kun er lagt inn 175 parkeringsplasser i tilknytning til anlegget. Opprinnelig var det foreslått 250. Er ikke et slikt antall alt for lite med tanke på at Arena Nord, i tillegg til Vestlandshallen, skal benyttes av hele Bergen, ikke bare de som bor sentralt i Åsane?

– Det er ikke ønskelig med storstilt utbygging av parkeringsplasser fordi det gir mer biltrafikk, og det er ikke er i tråd med god og grønn byutvikling. Mindre biltrafikk gir mange positive effekter, som bedre luft, mindre utslipp av klimagasser, mindre mikroplast i naturen og mindre støy. Færre parkeringsplasser for biler gir også økt trygghet for de som går og sykler og er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, der gåbyen er ett av hovedmålene. Mer gange og sykkelbruk er også godt for folkehelsen.

– Bybanen vil avlaste

Han peker videre på at flere nybygg etableres uten parkeringsplasser og minner om at bybanen på sikt også vil styrke kollektivtilbudet.

Imidlertid er det over ti år til bybanen er på plass i Åsane – minst.

– Generelt i kommunen reduseres nå antall parkeringsplasser ved offentlige bygg, spesielt overflateparkering, og flere bygg bygges helt uten parkeringsplasser, som for eksempel Tunesflaten skole og idrettshall, og Slåtthaug idrettshall. Kollektivtilbudet til Åsane vil også styrkes, ikke minst når Bybanen til Åsane er etablert.

– Frp-politiker, Tor Woldseth, melder om kaostilstander og mener antall parkeringsplasser som er lagt inn, er håpløst lite og vil ha minst 1000 plasser. Noen tanker om det?

– Jo flere parkeringsplasser man bygger, jo flere vil velge bilen. Det er nødvendig å redusere antallet parkeringsplasser for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå.

Mener kollektivtransporten til sentrale Åsane er god nok

– Er det realistisk at barnefamilier fra andre bydeler som skal på fotballcup i hallen, bruker kollektivtransport eller sykkel for å besøke Arena Nord? Ekskluderer dette brukere fra andre bydeler?

– Kollektivtransporten inn til Åsane sentrum er svært god fra flere bydeler. Det er også mulig å for eksempel samkjøre med andre familier eller at idrettslagene organiserer fellestransport, svarer han.

– Men kan for få p-plasser i forbindelse med Arena Nord, som blir Vestlandets største idrettsanlegg virke mot sin hensikt, slik at færre får muligheten til å benytte seg av anlegget? Åsane fotball og Tertnes håndball vil jo dra mye folk, som igjen vil være svært positivt for bydelen. Er det plass til disse?

– Viktig med så lav trafikk som mulig

– Tvert imot, det er helt sentralt at man ikke lenger opp til bilbasert byutvikling i forbindelse med store prosjekter som dette. Arena Nord, Vestlandshallen og kulturhuset ligger godt til rette med tanke på kollektivtilbud. Det er også veldig viktig for oss at barn og unge som går og sykler til idrettsarrangementer skal føle seg trygge, og så lav trafikk som mulig bidrar til dette.

– Mange (senterlederne) bekymrer seg også over at brukere av hallen vil benytte kjøpesentrenes (Horisont og Åsane senter) parkeringsplasser og dermed ta plassene fra de faktiske kundene. Tror du dette blir et reelt problem?

– Om det blir et problem at brukere av hallen benytter kjøpesentrenes parkeringsplasser har vi forståelse for det og det er da noe vi vil se nærmere på, men vi kan uansett ikke basere fremtidens byutvikling på privatbilisme. Da er det helt nødvendig at vi tar de grepene som vi kan for å gjøre det mer attraktivt å sykle, gå og reise kollektivt.

RASER: Tor Woldseth er oppgitt over at andre skal bestemme om du får bruke bil eller ikke og tror parkeringssituasjonen vil blir ekstremt problematisk.
RASER: Tor Woldseth er oppgitt over at andre skal bestemme om du får bruke bil eller ikke og tror parkeringssituasjonen vil blir ekstremt problematisk.
KAOS?: I fremtiden bør trolig åsabuen belage seg på buss for at folk fra andre bydeler også skal få bruke Arena Nord.
KAOS?: I fremtiden bør trolig åsabuen belage seg på buss for at folk fra andre bydeler også skal få bruke Arena Nord.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker