Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KRYSSER SPERRELINJE: Både bussen og bilen bak, som du kan se på bildet, krysser sprerrelinje og foretar livsfarlig forbikjøring med gangfelt noen meter unna midt i skoleområdet. (Foto: privat)

Sjekk bussens hasardiøse forbikjøring

Elev reagerer kraftig.

Bildet over er tatt av en elev som illustruerer hvordan mange bilister og busser kjører på strekningen, langs Slettestølsveien, som har fått foreldre til å grøsse.

ÅT har omtalt trafikksituasjonen ved Mjølkeråen skole ved to tidligere anledninger, senest i dag tidlig. Bilister krysser til stadighet den doble sperrelinjen, mens de passerer busser langs Slettestølveien. Med gangfelt like foran bussenes kantstopp, er sikten ved en forbikjøringen lik null – og både foreldre og barn har uttrykt sin frykt for at det skal skje en ulykke til ÅT flere ganger.

Her dokumenteres også at busser kjører forbi busser, til tross for sperrelinje, ingen sikt, gangfelt like ved og en av byens travleste barneskoler et steinkast unna. 

Vegvesenet har vært på befaring og innrømmet overfor lokalavisen at de trolig ikke hadde erstattet busslommene som var på strekningen før med kantstopp om de hadde utbedret området i dag.

– Skapte dere en farligere trafikksituasjon for fotgjengere da kantstopp ble etablert istedenfor busslomme, spurte vi vegvesenet om sist vi omtalte saken:

– Det hadde nok blitt annerledes med en busslomme og hadde vi utformet området i dag er det sannsynlig at dette hadde blitt vurdert her. På tidspunktet vi utarbeidet denne veien, var det snakk om plassforhold og hvor stor grunn vi hadde til å jobbe med. Derfor ble ikke busslomme vurdert, svarte veivesenet da.

FAU Mjølkeråen har tidligere anmeldt to bilister.

– Vi er redde for at det skal gå skikkelig galt her en dag, sa FAU-leder Jannicke Bøe Liebenberg.

Eleven som har tatt bildet forklarer at skolebussen står og plukker opp elever på motsatt side ( mot Salhus/Hordvik ) da buss nr 3 kommer i ordinær rute og kjører forbi og neste bil følger med.

Bildet viser det ikke, men han sier at farten var lav. Han reagerte imidlertid på at de kjørte over dobbel sperrelinje og at det var motgående trafikk. Av bildet fremgår også at elever står og venter på bussen mot sentrum, det vil si, sjåførene velger gjøre dette på et tidspunkt rett etter skoleslutt hvor det er mye aktivitet i gangfeltet. 
 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Fakta

Relaterte saker