Lokalavis for Åsane og omegn!
  • LURT?: Kantstopp på begge sider av veien, rett ved siden av hverandre, her ved Mjølkeråen skole, har fått mange foreldre til å reagere. Flere krever busslommer tilbake. (Illustrasjon)

LEDER:

Trolig det dummeste grepet som har blitt gjort i samferdselspolitikken noen gang

Det er lov å strekke armene i været å si: «Vi tok feil».

I 2017 og 2018 etablerte Statens vegvesen flere såkalte kantstopp i Bergen – og  mange busslommer ble vraket etter Fylkestingets vedtak sammen med kommunen i 2014.

I tidligere rapporter kommer det frem at hver tredje bil som kommer kjørende bak bussen, velger å kjøre forbi, samtidig som vegvesenet flere ganger har uttalt, basert på undersøkelser, at kantstopp ikke skaper farligere trafikksituasjoner.

ÅT har omtalt fenomenet en rekke ganger. Mange politikere har lenge vært skeptiske og ved to anledninger har avisen skrevet om bekymrede foreldre ved Mjølkeråen skole som er livredde for at barna skal bli påkjørt og mener kantstoppene, som ligger ved siden av hverandre på begge sider av veien, med gangfelt noen meter unna, må ta store deler av skylden for at det skapes livsfarlige situasjoner daglig.

Utålmodige bilister velger å trosse dobbel sperrelinje og foreta forbikjørsel, uten å ha god nok sikt, til tross for at det er mange titalls skolebarn som krysser veien før og etter skoletid.

– Det nytter ikke å vente i to år på at vegvesenet eventuelt får bygget en ny busslomme. Vi kan ikke sitte her og vente på ambulansen, sa en mor til en elev på Mjølkeråen skole, Nina Torhild Rasmussen til ÅT.

Og hvordan kunne dette forslaget bli realisert? Argumentene var flere.

Bussens fremkommelighet. At kollektivreisende skal ha en slags gevinst av at bussen ikke skal miste sin plass i køen, og det mest jålete svaret av de alle, som fylkesdirektør Håkon Rasmussen sa til Åsane Tidende da vi omtalte kantstopp tilbake i 2018:

– Etablering av kantstopp handler ikke kun om fremkommelighet for buss, men også muligheten til å oppnå universell utforming, altså å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle. 

Kom igjen, da!

Fylkespolitikere, kommune og vegvesen: Hva med sikkerheten til alle skolebarna som er umulig å få øye på for ivrige bilister som velger å kjøre forbi bussen like ved en barneskole og fotgjengerfelt? Og sikkerheten til kjørende i motsatt felt på smale Vestlandsveier?

Da kan dere ta den «universelle utformingen» og forklare foreldrene som har fått sin sønn eller datter påkjørt om hvorfor dere vraket busslommene.

Det er lov å strekke armene i været å si: «Vi tok feil».

Ja, kantstopp skaper livsfarlige situasjoner, slik som bevist ved Mjølkeråen skole. Kantstopp skaper unødvendige forbikjøringer. Om det ikke er bevist at sikkerheten er blitt verre hvis en ser på ulykkesstatistikk, er det trolig bare til å vente en stund til. 

Om de ansvarlige likevel ikke tar grep. Fjern i alle fall de idiotiske kantstoppene som er i nærheten av skoler og skolevei, som i Mjølkeråen og Eidsvåg.

Når det faktisk skjer en alvorlig ulykke, hvem har skylden da?

Åpenbart bilisten som velger å bryte trafikkreglene, ikke sant? Bilføreren som krysset den doble sperrelinjen, eller han som tok en ulovlig forbikjøring fordi han var lei av å vente i mange minutter bak bussen på vei til et viktig møte.

Til syvende og sist er det kantstoppene som får bilister til å ta dumme valg, og dermed skaper de farlige situasjonene.

Og da nytter det ikke å peke på bilister som bryter trafikkreglene.

Bilister vil alltid ta dumme valg, men fjernes kantstoppene er i alle fall trafikken litt tryggere, for både myke og harde trafikanter.

Og der vel viktigere enn universell utforming?

 

 

 

 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker