Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BRUK MAKTEN: – Bankene veldig glade i å følge rentehevinger fra Norske Bank når det gjelder lånerenter og nedgang når det gjelder sparing. Dette er ikke greit, skriver Silje Hjemdal i dette innlegget. (Foto: Stortinget)

Leserinnlegg:

Lavere renter til folk flest

«Bankene er tilbydere av tjenester på lik linje med teleoperatører og internettleverandører»

LESERINNLEGG:

Styringsrenten er nå historisk lav, dette bør komme forbrukerne til gode så fort som mulig. Her kan ikke bankene bruke måneder på innføre renteendringen, dette bør skje i dag. 

Som forbrukere har vi mye mer makt enn vi kanskje er klar over. Vi er blant annet godt beskyttet gjennom lover, regler, tilsynsorganer og klageordninger. Vi har flere vaktbikkjer som er der ene og alene for å passe på forbrukernes rettigheter. 

Bankene veldig glade i å følge rentehevinger fra Norske Bank når det gjelder lånerenter og nedgang når det gjelder sparing. Dette er ikke greit. Derfor er det altså viktig at man nå bruker sin forbrukermakt. Det skal sies at mange banker er med på dugnaden ved å innføre avdragsfrihet, likevel forventer jeg at også renteendringen kommer til forbrukernes gode.

Det trengs ikke mer enn et par timer hvert år på å gå gjennom låne- og sparebetingelsene i banken din, samt avtalene du har med internett-, strøm- og telefonleverandør. Disse timene kan spare deg for tusenvis av kroner. Dette er penger som kan komme svært godt med, både for nyetablerte boligeiere, storhusholdninger, enslige og pensjonister. Ingen sier vel nei til litt ekstra penger i kassen. 

Nå kan være et passende tidspunkt for å gå gjennom økonomien med friske øyne. Da kan man gå gjennom alle månedlige utgifter og sammenligner dem med konkurrenten. «Ville jeg fått et bedre tilbud et annet sted», kan man spørre seg. Overraskende ofte er svaret ja. Bankene er tilbydere av tjenester på lik linje med teleoperatører og internettleverandører. Hvis telefonabonnementet er dyrere enn konkurrentens, lønner det seg å be om et minst like godt tilbud. Som oftest er tilbyderne villig til å strekke seg langt for å beholde deg som kunde. Det samme gjelder ofte bankene. Hvis man ikke blir hørt, bruker man sin makt ved å gå et annet sted.

Fremskrittspartiet er forbrukerens parti. Vi kjemper for en enklere og bedre hverdag for forbrukeren. Rammeverket for at forbrukeren skal bli hørt og ha mest mulig innflytelse ligger på plass, men det innebærer også at forbrukerne handler og tar i bruk makten de har.

Silje Hjemdal, åsabu og Stortingsrepresentant, Frp