Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BEKREFTER: Åsanehallen blir en av fire haller som skal brukes som tiltak i epidemitiden. 

Kommunen bekrefter:

Åsanehallen blir luftveisklinikk

Nå bekrefter kommunen ÅTs sak: – Kommer luftveisklinikk i Åsanehallen.

Flere kommunale haller i Bergen kan bli brukt til ekstra kapasitet for at pasienter med luftveissmitte kan bli undersøkt av lege for å sjekke koronasmitte – Åsanehallen er én av dem.

Nå kan Bergen kommune vurdere å bruke flere kommunale idrettshaller i Bergen til å utføre undersøkelser for å sjekke mennesker om de er smittet av Koronaviruset, erfarer Åsane Tidende.

Verken idrettsdirektør Torbjørn Iversen eller informasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille, ønsket mandag å bekrefte at disse tiltakene vurderes.

ÅT hadde imidlertid flere anonyme kilder som sa at Åsanehallen var én av flere haller som vurderes som et mottakssenter for personer som vil undersøkes for koronaviruset. 

Dette skrev ÅT på mandag.

Nå bekrefter kommunen at det vil etableres luftveisklinikk i Åsanehallen.

Det er fastlegen som henviser personer til luftveisklinikken for undersøkelser, og ikke mulig å oppsøke hallen kun for å teste seg.

– Bergen kommune etablerer fire bydelsvise luftveisklinikker for pasienter med luftveissymptomer, som har behov for å bli undersøkt av fastlege.

 Luftveisklinikkene etableres i Åsanehallen, Laksevåghallen, Fysak Slettebakken og Slåtthaughallen i løpet av neste uke med åpningstid 09.00 – 15.00.

Ved oppstart vil luftveisklinikkene være bemannet med en fastlege. Kapasiteten vil bli økt ved behov.

– Luftveisklinikkene er et viktig tiltak for å begrense spredning av det nye koronaviruset. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med fastlegene, til beste for innbyggerne, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Det er fastlegene som henviser pasientene til luftveisklinikkene.

– Vi har mange pasienter med luftveissymtomer som vi ikke kan ta imot på legekontoret. Vi snakker med dem via telefon, digitale meldinger eller videokonsultasjon, men savner et sted der vi kan undersøke dem på en trygg måte. Luftveisklinikkene gir oss muligheten til å undersøke disse pasientene, sier fastlege Lina Kristin Welle-Nilsen.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker