Lokalavis for Åsane og omegn!
  • UENIGE: Justisminister Monica Mæland og byrådsleder Roger Valhammer er svært uenige i hvordan politiressursene skal benyttes. (Foto: Bergen Foto og Media og Erik Madsen)

Ungdomskriminaliteten i Åsane: Isfront mellom Mæland og Valhammer

Avviser for lite politiressurser i Åsane og legger skylden på kommunen

– Er Bergen kommune fornøyd med egen innsats, spør justisministeren. – At hun sender statssekretæren foran seg for å skyve ansvaret på kommunen er mildt sagt skuffende, svarer byrådslederen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) snakket i et lengre intervju med ÅT om de mange oppslagene i avisen de siste månedene som viser flere uheldige episoder rundt ungdomsmiljøet i Åsane – spesielt på Flaktveit, Toppe og ved Åsane bussterminal.

Det kan du lese om her: https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/06/24/valhammer-roper-varsku-vil-ha-mer-penger-til-forebyggende-arbeid/

Tidligere kommunal og moderniseringsminister, som tok over som Justisminister i år, Monica Mæland, er slett ikke enig i at det er for lite ressurser i politiet og ber Bergen kommune ta et større ansvar for å forebygge ungdomskriminalitet.

– Kommunen må selv ta det største ansvaret

ÅT får svar fra Mæland gjennom statssekretær Thor Kleppen Sættem (H):

– Selv om forebygging er en viktig del av politiets arbeid, kan de ikke gjøre jobben alene. Når politiet kommer inn kan det ofte være for sent og problemet altfor stort.

– Jeg synes for mange kommuner gjør det for lett for seg selv ved å rope på mer innsats fra politiet, og spør meg selv om kommunene kan være fornøyde med sin egen innsats. Den viktigste innsatsen for forebygging skjer nemlig i kommunen selv – på skolene, i barnevernet, på helsestasjonene og gjennom utekontaktene. Det er kommunen selv som tidlig kan fange opp og ta tak i ungdommer som er i ferd med å få problemer eller som vokser opp i familier med sosiale problemer.

Mæland: – Politiet er oppbemannet

Hun minner om at antall ansatte i Vest politidistrikt har blitt oppbemannet  de siste årene:

– Det er politimesteren som styrer bruken av ressurser og ansatte i sitt distrikt. La det likevel være sagt at bemanningen i Vest politidistrikt har økt med nærmere 140 på seks år, og at det til sammen nå er over 1300 ansatte i distriktet. På samme måte har bemanningen økt i hele Norge og i alle politidistrikter. I Norge er det blitt 2800 flere ansatte i politiet, og til sammen leverer de hver dag godt politiarbeid både på nett og i lokalmiljøene. Forebygging er en viktig del av politiets arbeid hver dag, men det skjer over hele linjen, ikke bare hos de som har forebygging som hovedoppgave.

– Jeg har full tillit til at politimesteren bruker sine ressurser på best mulig måte for å forebygge og hindre kriminalitet, både i Åsane og i Bergen ellers, sier hun.

– Mildt sagt skuffende

Byrådsleder Roger Valhammer er svært skuffet over uttalelsene fra justisministeren.

– Jeg er den første til å si meg enig i vårt ansvar for å legge til rette for trygge og gode oppvekstsvilkår for absolutt alle i hele Bergen, og det er det jeg brenner mest for som byrådsleder, sier han før han utdyper:

– Men at Monica Mæland her sender statssekretæren foran seg for å skyve ansvaret på kommunen, når jeg deler min bekymring for at politiet i Bergen både i år og neste år kutter i antall politifolk, er mildt sagt skuffende.

– Vi trenger et politi som er nærme folk, som bygger tillit og som kjenner ungdommen, presiserer han.

Valhammer peker på at realiteten er en helt annen i bydelene, spesielt inn mot den såkalte milede kriminaliteten, som ungdomskriminaliteten i Åsane vil karakteriseres under. 

– Justisministeren må gjerne svare på denne måten, men realiteten i Bergen er at politiet må kutte i bydelene, på forebygging og i oppfølging av mild kriminalitet. Jeg noterer meg at Høyre ikke ser ut til å bekymre seg for dette.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Andre saker