Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIL HA VEI: – Alle medlemmene her er viktige. Vi viser at det er engasjement for saken, og heier frem kommunen til å finne frem planene fra skuffen sin igjen, sier Katrine Myklestad.

Ønsker turvei fra Toppe til Horisont

Katrine Myklestad er initiativtaker til Facebookgruppen «Ja til forlengelse av tur/skogsveien fra Toppe». Hun har lenge drømt om en vei som kan binde Toppe og Ulset sammen.

Ønsket hennes er å få videreført grusveien fra Toppe gartneri og videre mot Horisont.

– Alle medlemmene her er viktige! Vi viser at det er engasjement for saken, og heier frem kommunen til å finne frem planene fra skuffen sin igjen. Dette vil komme bydelen til gode. Det er ikke tilsvarende turveier i Åsane. Med unntak av Hjortlandsdalen, men den binder ikke sammen to knutepunkt og er ikke like viktig som snarvei, sier Katrine Myklestad.

Åsane Tidende møter henne for å gå sammen med henne oppover den eksisterende grusveien helt til der grusveien ender. Myklestad er en turglad dame, hun sier at hun allerede første gangen hun gikk her begynte å drømme om en vei som kunne binde Toppe og Ulset tettere sammen.

Hun forteller om sitt engasjement: Det er allerede bygget et godt stykke vei fra Toppe mot Vestlandshallen.

– Vi i denne Facebook- gruppen ønsker at det lille som står igjen for å bygge vegen helt frem ferdigstilles. Vi ønsker en trygg veg for alle gjennom skogen, der vi kan gå tur, der barn og ungdommer kan gå og sykle til Vestlandshallen og en plass vi kan trene i høstmørket. En trygg og koselig vei for alle, som også kan brukes som snarvei mellom Åsane senter og Toppe, sier Myklestad.

Hun er landskapsarkitekt og jobber mye med nærområder for barn og lekeplasser. Barns muligheter til å utfolde seg i naturlige omgivelser har hun derfor et spesielt fokus på. Hun har selv en gutt som begynner i 1.klasse til høsten og som skal begynne på aktiviteter i Vestlandshallen.

– Å kunne bruke grusveien til å komme seg trygt til aktiviteter i Åsane uten å måtte bli kjørt, hadde vært veldig bra. Ikke alle barn har foreldre som kan kjøre dem overalt til trening og aktiviteter, så slik sett kan denne veien være en del av det å utjevne sosiale forskjeller for barn, mener hun.

Det er en flott og solfylt sommerdag vi rusler bortover den brede grusveien, men ikke alle dager i Bergen er slik.

Myklestad mener det er et stort behov for en turvei for de våte dagene da man ikke har lyst å tråkke i gjørme, og mener at da er denne grusveien genial. Noen ganger vil man bare hive på seg joggeskoene for en rask løpetur uten å klatre i fjell.

– Gjørmete stier appellerer ikke til alle, noen ganger er sti best og andre ganger grus, noen ganger er fjellsko topp og joggesko en annen dag, smiler Myklestad.

– Og ikke alle kan klatre i fjellet av helsemessige årsaker heller. Myklestad syns det er fint det ikke er asfalt her, og at det er godt og mykt å springe på grusen.

Vi har gått et lite stykke oppover. Først møter vi på Merete Bauge med Teodor på to år og Peder på ett år som blir trillet oppover i tvillingvognen sin. De tar en pause ved en bekk som renner på høyre side av vegen. Guttene morer seg med å kaste små steiner i bekken. Det er første gangen Merete Bauge går stien, hun fikk et tips fra en venninne i forrige uke.

– Fantastisk

– Jeg visste ikke at dette var en så god vei, smiler hun og forteller at hun meldte seg inn i Facebookgruppen til Myklestad i går faktisk. Hun syns det er fantastisk om det blir en lengre turvei som kan gå helt til Horisont.

Neste person vi møter er en ung kvinne med hund, hun er også her for første gang, og syns det var fint å prøve ut en ny turvei selv om hun ikke bor i nærheten.

Veien går oppover, den svinger flere steder, og til høyre for oss kan vi nyte utsikten over Toppe og sjøen i vest. Nesten mot toppen er det plassert flere stokker rundt et lite bålsted der man kan sette seg ned og ta en hvil om man er liten eller stor. I dag møter vi Kidsa Toppemyr barnehage på tur. Det er slett ikke første gang de er her. De er her gjerne flere ganger i uke når det er fint vær slik som nå. Neste år skal de begynne med utegrupper og kommer til å være ute og lage bål, og da kan vi være her i 4 timer minst, sier Line Ellingsen fra Kidsa Toppemyr.

– Å grille marshmallows her oppe er helt topp, syns både hun og barna i barnehagen.

– Hadde det vært vei helt frem til Horisont, kunne hele barnehagen opplevd flere ting, vi kunne gått til biblioteket, Kirken og andre steder på Ulset med ungene oftere. Vi hadde ikke trengt å ta buss. Slik det er nå kan vi ikke det med de reglene det er med belter i buss for alle barna, sier Line Ellingsen fra Kidsa Toppemyr.

Til venstre for oss ser vi mot området der traseen mot Ulset var ment å gå, men som kommunen ikke ennå har gjort noe med.

Nå er det ikke lenge igjen til vi er på toppen av bakken. Fremfor og til høyre for oss har vi enda finere utsikt over Toppe, men her ender ferden for oss. Herfra må man klatre i terrenget.

Sendt brev til kommunen

Katrine Myklestad har etter opprettelsen av gruppen sendt brev til Bymiljøetaten med kopi til Bystyrets kontor der hun spør om resten av veien kan ferdigstilles nå.

– Det er bygget vel en kilometer veg, og det gjenstår cirka en og en halv kilometer til Myrdal avhengig av trasé som velges. Det betyr at for 1,65 millioner kroner kan vi få ny veg, og Fylkesmannen kan støtte deler av finansieringen om vegen også brukes til å ta ut skog, sier Myklestad.

Myklestad har i brevet skrevet at veien vil glede hele Åsane, og være med å utjevne de sosiale ulikhetene i Bergen by. «Det vil sterkt bidra til å dytte Bergen i retning av en gå- og sykkelby, da dette blir en snarveg mellom to knutepunkt i Åsane. Vestlandshallen som er i den ene enden av fremtidig trase blir nå bygget nesten uten parkeringsplasser nettopp for at barn og unge skal gå og sykle til hallen.»

– Turgåere er velkomne

Den nåværende grusveien som folk ønsker forlenget går gjennom eiet grunn, og det er flere grunneiere der grusveien går, og der veien er ønsket videre.

På veien nedover igjen treffer vi på den alltid vennlige og imøtekommende bonden, Nils Gunnar Toppe som sammen med sin kone også driver gartneriet på Toppe.

– Vi har i utgangspunktet ikke noe imot at folk går på grusveien slik den er nå, det er flott at folk går tur og bruker naturen, sier Toppe som blant annet har satt opp gjerder for kyrne slik at de legger til rette for de som går. Familien ønsker veien, men av hensyn til sitt bruk skulle de ønske at den opprinnelige traseen fra Skinflorbakkane ble bygget. Han lurer på hvorfor ikke kommunen kan bruke de opprinnelige planene som var for en turvei.

– Det fornuftige må vel være å knytte en turvei til den infrastrukturen som er planlagt og godkjent i området der.

Uavhengig av dette ønsker han turgåere velkomne, så lenge de tar hensyn til driften og dyrene.

Toppe syns også de kan stille noen krav til kommunen både i forhold til ansvar for veien, vedlikehold og så videre. Toppe eier mesteparten av grunnen. Han eier til midt på Ulsetstemma, og videre kommer man inn på det området som nå er regulert til utbygging.

Kjeftet på av mosjonist

Nils Gunnar Toppe forteller litt oppgitt, men med et smil om munnen om hvordan han for et par dager siden ble kjeftet på av en mann som jogget, han sto i veien for joggeren med traktoren sin! Ikke alle skjønner at han faktisk eier veien.

Det er Nils Gunnar Toppe som har laget grusveien så langt den går i dag. Veien er likevel finansiert 60 prosent av staten. Han sier det er riktig at de har fått tilskudd til skogsbilvei, men at det er en del krav knyttet til tilskuddet.

Blant annet måtte vi plante ny skog der vi hogget, for at det skal bli ny skog som kan være med å betale veien. Vi har plantet ut 43 000 granplanter i feltet, som var et krav for å få tilskudd til vei, så det er ikke bare rene penger vi har fått i tilskudd, sier Toppe.

Veien vi går på i dag var egentlig ikke der turveien var ment å gå da kommunen og gårdseierne planla turvei fra Toppe. Den skulle knyttes sammen med boligfelt på Ulset og ha en helt annen trasé. Meningen var også vei fra boligfeltet Skinflorbakkane på Toppe og oppover åssiden. Da høststormen «Nina» feide over Vestlandet knakk over 200 mål med trær, og da kunne han ikke vente mer på kommunens utsettelser. Toppe måtte rydde unna trær som var knekt av stormen og trengte derfor en skogsvei for tømmerbilen som måtte fram og ta ut de veltede trærne.

Ønsker gode løsninger fra kommunen

Toppe håper kommunen kan komme på banen med løsninger der man kompenserer for bruken og de utgifter som følger veien, og de utgifter han har hatt på den.

– De klarer kanskje å bygge vei billigere enn vi gjorde for fire år siden, men blir litt provosert av at det blir tenkt at grunnen er gratis, ingen erstatning for skog som i dag står i den planlagte traséen, eller for tap av framtidig produksjon. Heller ingen utgifter til gjerde for beitedyr. Jeg ser for meg flokken med dyr på vei til Horisont, sier han.

– For å klare å bygge vei så må det helt sikkert ryddes i ti meter bredde, og halvannen kilometer vei beslaglegger da 15 dekar. Jeg synes det er mye å gi vekk, sier Nils Gunnar Toppe.

Han snakker også om følger for dyrene deres som går på beite langs veien, som hunder til turfolk som blir tatt med i bånd der kyr og andre dyr beiter. Hvilke konsekvenser har det for bøndene om hundene skulle skade seg, på strømgjerder eller skade seg i kontakt med Toppes dyr?

– Vil folk sette fra seg bilene sine øverst ved Gartneriet eller ved skogsveiens begynnelse, eller vil de komme til fots, og forhåpentligvis fra nærmiljøet?

Han påpeker at det ikke er parkeringsplass tilrettelagt for turgåere som vil sette fra seg bilen, for å gå turen videre. Alt dette er faktorer som bekymrer Nils Gunnar Toppe, men som blander seg med ønsket om å unne folk gode opplevelser i naturen på Toppe.

Avtale, forsinkelser og brutte løfter

Jørgen Toppe Aarlie er en av tre grunneierne på det aktuelle området. Han er, og har alltid vært, positiv til utvidelse av veien.

– Så lenge folk behandler plantefelt og omgivelser med respekt, og tar med seg bosset sitt når de går på tur, er det bare bra om området blir brukt. Det hadde vært fint om barn og ungdom kunne sykle til fritidsaktiviteter i Åsane, sier han.

– Jeg og Nils Gunnar Toppe ønsker at veien også blir forlenget mot Nordre Toppe ved Skinflorbakkane, som planlagt fra begynnelsen. Da knyttes byggefeltet og blokkene tettere på veien.

Allerede i 2008 ble det avtalt med Fylkeskommunen om støtte til denne skogsveien. Kommunen skulle lage turvei for innbyggerne mellom Toppe (Skinflorbakkane) og Ulset. Det skulle komme et nytt byggefelt ved BIR i Salhusvegen, og ved denne skulle det komme det som skulle fungere som skogsbilvei for grunneierne. Det ble satt av penger til det i kommunen. Arbeidet skulle opprinnelig starte i 2009.

– Tiden gikk og ingenting hendte, forteller Toppe Aarlie. Det hadde blitt arbeidet med bommer, skilting osv. Men så ble det stans i arbeidet. Grunneierne purret kommunen noen ganger. I september 2014 fikk de svar fra Bymiljøetaten.  

Bymiljøetaten nevner to forhold som gjør at prosjektet ikke ennå var kommet til utførelse. Boligprosjektet ved BIR hadde blitt utsatt, det var nå mangel på tilførselsvei på Ulsetsiden siden byggefeltet var utsatt, og det andre var at «budsjettsituasjonen hadde endret seg til det verre i løpet av perioden.»

9 millioner «stjålet» fra Toppes skogsvei

– Det var egentlig planlagt vei fra Toppe til Ulset og det var satt av 9 millioner til dette. Seinere fant vi Imidlertid ut at disse pengene i stedet ble omprioritert og brukt til 2. byggetrinn i Løvstien på Løvstakken, forteller Jørgen Toppe Aarlie.

 

 

EIER: Jørgen Toppe Aarlie er en av tre grunneiere og er positiv til forlengelse av turveien.
EIER: Jørgen Toppe Aarlie er en av tre grunneiere og er positiv til forlengelse av turveien.
BETALT SELV: Nils Gunnar Toppe har selv laget store deler av veien.
BETALT SELV: Nils Gunnar Toppe har selv laget store deler av veien.

Av

Sølvi Hagland Skjønberg

Andre saker