Lokalavis for Åsane og omegn!
  • MELDER OPPBUD: Ledelsen i Olav Grevstad må møte 11. september i Bergen tingrett, som følge av konkursen. 100 år med rørleggerhistorie er over. (Foto: BERGEN FOTO OG MEDIA)

Grevstad-konkursen: 12 mister jobben

De ansatte fikk ikke feriepenger: – Vi var ikke i stand til å betale

Mangel på utbetaling av feriepenger førte til konkursen: – Det for tidlig å si noe om boets økonomiske situasjon per dags dato, sier bobestyreren.

Som ÅT meldte tidligere i dag, er rørleggerbedriften Olav Grevstad AS konkurs. Selskapet som ble stiftet i 1956, ifølge Proff.no, har lenge slitt med økonomiske problemer. Sist fredag ble det i Bergen tingrett åpnet konkurs som følge av at styret i selskapet meldte oppbud. Til tingretten ble det opplyst en samlet gjeld på 10 millioner kroner og at selskapets eiendeler har en samlet anslått verdi på cirka 6 millioner kroner. 

12 ansatte er som kjent berørt av konkursen.

– De fleste arbeiderne har tatt dette tungt. Vi har hatt en fantastisk arbeidsstokk. Jeg vil berømme dem for hvordan de har stått på for å få dette til å gå i en vanskelig periode der vi har slitt med likviditeten, sa daglig leder Noralf Lekva i Olav Grevstad AS til ÅT. 

Ifølge Bergensavisen (BA) er det fire som har vært ansatt i bedriften som har begjært selskapet konkurs. Sakene deres skulle opprinnelig behandles i Bergen tingrett denne uken. Ingen av dem ønsker å kommentere saken overfor BA. Nå som styret i Olav Grevstad AS har meldt oppbud, må de tidligere arbeidstakerne melde sine krav til boet.

– Hvilke krav var det som førte til at de fire tidligere ansatte begjærte selskapet konkurs? 

– Kravene gjelder feriepenger fra i fjor, fordi vi ikke var i stand til å betale det, sier, sier Lekva.

Advokat Mats Mæland i advokatfirmaet Advokatfirma Mæland & Co, er av Bergen tingrett oppnevnt som bostyrer. Krav til boet meldes bostyrer. Fristen for å rette krav mot boet er 14. august og skiftesamling holdes 11. september i Bergen tingrett.

ÅT har stilt advokat Mæland en del spørsmål angående konkursen og venter svar på våre spørsmål.

Advokatfullmektig Mari Karoline Mellingen, svarer på våre spørsmål i en e-post på vegne av bostyrer Mats Mæland.

– Ettersom boet ble åpnet fredag 10.07.2020, er det for tidlig å si noe om boets økonomiske situasjon per dags dato.

– Hvordan vil konkursåpningen påvirke kunder av selskapet?

– Driften i selskapet opphørte ved konkursåpning. Boet vil ikke fortsette driften.  

– Hvordan vil de ansatte i selskapet bli fulgt opp? Er det noe utestående lønn?

– Nåværende og tidligere ansatte er kontaktet og vil få oppfølging av boet med tanke på søknader til NAV Lønnsgaranti, skriver Mellingen. 

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Fakta

Bobestyrer er en norsk juridisk term. Ved åpning av en konkurs blir det oppnevnt en bobestyrer. Bobestyrer blir også valgt til å bestyre dødsbo, og kalles da gjerne for skiftestyrer, siden fordeling av arv også benevnes arveskifte eller bare skifte. Bobestyreren har ansvaret for å få solgt eiendeler samt å fordele utbyttet mellom kreditorene til selskapet.

Bobestyrer får ikke sjelden hjelp av en bomedhjelper. Bobestyrer eller bomedhjelper selger bort alt som er av verdi. Det foregår enten til en oppkjøper som selgervarene videre eller direkte til sluttbruker. Det er opp til bobestyrer og et kreditorutvalg å beslutte om hva som vil gi størst utbytte.

Kilde: Wikipedia

Relaterte saker