Lokalavis for Åsane og omegn!
  • 13 åsabuer ble koronasmittet i august, viser tall fra folkehelseinstituttet. (Foto: Thomas Gangstøe)

13 nye korona-smittede i august

Nye statistikk viser at 81 er offisielt smittet i Åsane.

Det kommer frem i MSIS-statistikk (meldingssystem for smittsomme sykdommer) utarbeidet av folkehelseinstituttet. MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger melder alle tilfeller av enkelte meldingspliktige sykdommer til MSIS.

Tallene viser at 81 mennesker i Åsane bydel så langt er smittet av koronaviruset til og med 31. august. Det er så langt ikke bekreftet noen dødsfall i forbindelse med covid19-viruset i Åsane.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Relaterte saker