Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TIDLIG UTE: Jordbærpikene og daglig leder Lillian Hjortland startet besøkskontroll av gjester allerede sist fredag. (Foto: Thomas Gangstøe)

Innførte besøkskontroll allerede 4. september

Allerede på fredag i forrige uke startet Jordbærpikene på Horisont med besøkskontroll, fire dager før Byrådet la fram dette som ett av flere tiltak for å kontrollere koronaepidemien.

– Vi visste at dersom det ville bli iverksatt nye tiltak, så kunne dette være et av de mest aktuelle. Så tenkte vi at vi skulle være litt proaktive, og startet likeså godt med en gang, sier daglig leder Lillian Hjortland til Åsane Tidende.

Fredag kom det altså opp et stort skilt med en QR-kode, som folk kunne scanne med mobilen og på den måten registrere seg på spisestedet. Dataene slettes automatisk etter 14 dager. Det hele var frivillig.

Noen snudde

– Hvordan reagerte folk på dette?

– De aller fleste var positivt instilte og valgte å registrere seg. Noen var usikre, mens et ytterst fåtall valgte å snu. Etter at det ble obligatorisk fra tirsdag kveld, synes nesten alle det er greit. De skjønner at dette kun dreier seg om smittesporing og at det skal bli lettere å varsle om noen med Covid 19 faktisk har vært i restauranten, sier hun.

– Er det mye ekstra arbeid for dere?

– Litt, men dette er jo en del av en felles dugnad, hvor alle må bidra. Ikke alle får scannet automatisk, og da hjelper vi dem manuelt med å registrere navn og telefonnummer. Men det gjør vi gjerne. Vi må stå på for å begrense smitte og. Besøkskontroll er noe vi må ha for at bransjen i det hele tatt skal få holde åpent.

– Betryggende

Else Hjorth fra Myrdalsvegen og Hild Gunn Skjerpen fra Nordre Langarinden er to av dem som registrerte seg hos Jordbærpikene.

– Veldig bra og betryggende at de faktisk vet hvem som har vært her dersom det skulle dukke opp smittede, sier de.

– Er dere lei av alle tiltakene?

– Ja, men vi må bare holde ut til det roer seg igjen, smiler de to.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

De nye tiltakene i Bergen

Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1 meters-regelen ikke kan overholdes (gjelder ikke barn under ungdomsskolealder).

Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres.

På skjenkesteder og restauranter skal gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede.

Ti dager

Tiltakene gjelder i første omgang for en periode på ti dager, til 18. september.

Andre saker