Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SKREMT: – Jeg tror Ryde vil utnytte markedet i Bergen maksimalt inntil et nytt lovverk er på plass. (Foto: Bergen Foto og Media/privat)

Raser mot Ryde: – De bryter alle demokratiske spilleregler

En arroganse uten like, sier tidligere åsabu. – Alle har rett til sin mening, svarer Ryde.

Elin Aksdal har bodd 24 år i Åsane. Nå retter hun hard kritikk mot el-løperhjulutleiefirmaet Ryde etter at de pakket ut 300 nye el-løperhjul ved Stapels i Åsane, tirsdag forrige uken. På Facebook skriver hun:

«RYDE fortsetter sin frekke og usympatiske fremgangsmåte. Tar seg til rette på privat grunn. Likevel er innlegget viktig da RYDE bryter alle demokratiske spilleregler. De deltok sist uke på felles møte med de andre utleierne og kommunen som vil inn i Bergen. Men bryr seg ikke og fortsetter akkurat som før. BT var først ute med nyheten om at Ryde hadde fått godkjenning av politiet til å sette ut 300-500 nye el-løperhjul mandag kveld. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke uttalte til BT at det er åpenbart at Ryde ikke har noen planer om å forholde seg til de faglige og demokratiske prosessene som går nå og som de er invitert inn i. De foretrekker å ta seg til rette, akkurat slik de gjør i Trondheim. Det er leit for de seriøse aktørene, og for byen».

ÅT omtalte også at selskapet hadde pakket ut nye el-løperhjul, det kan du lese mer om her: https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/09/01/300-el-sparkesykler-paa-plass-i-aasane//

Aksdal utdyper innlegget overfor Åsane Tidende.

-– Jeg har bodd 24 år i Åsane fra jeg var 16 år gammel til jeg var rundt 40, nå bor jeg på Minde. Men jeg bryr meg mye om bydelen ennå og jeg kjenner Åsane godt. Ryde fortsetter sin frekke og usympatiske fremgangsmåte. Ryde deltok sist uke på felles møte med de andre utleierne og kommunen som vil inn i Bergen. Men selskapet holder på som før og bryter demokratiske spilleregler, sier Aksdal.

Vil ha strengere regulering

Hun er ikke imot el-løperhjulene, men vil har dem regulert og ønsker dem bort fra fortau og gangveier.

– Jeg fjerner dem fra fortauene og setter dem etter hverandre langs fortauskanten der det er forsvarlig. Det skal ikke hindre trafikken eller fotgjengere.

Hun mener politiet ikke burde ha gitt Ryde tillaatelse for å sette el-sparkesyklene i et så stort antall ut i gatene.

– Her burde de ha gitt et avlslag på søknaden inntil nytt regelverk er på plass, sier hun. Nå etablerer de seg ut mot bydelene. Dette vil ikke være bra. De opererer på egne vilkår og vil ikke avvente på avklaringer fra samferdselsdepartementet.

– Jeg lurer også på om det er gjort risikovurderinger med å bruke disse på våre gater, fortau og gangveier. El- løperhjulene skaper problemer for fotgjengere og mange mennesker opplever å være utrygge. Jeg ønsker ikke Oslo-tilstander der antallet er mer enn 13 000 el-sparkesykler som hensettes overalt, sier Aksdal til Åsane Tidende.

Hun påpeker at når man innfører noe nytt, bør det foreligge en vurdering om dette er trygt.

– Dette vil påvirke trafikken i Åsane i sin nåværende form. Man ser i dag at det er lange køer på ettermiddagen, og at trafikken står i stampe. Tenk deg hvordan det blir om ti år da. Det provoserer meg så ekstremt hvordan Ryde er bare opptatt av seg selv, det er en arroganse uten like, og jeg er lei av at de bare skylder på kommunen. Jeg er ikke enig med Bergen kommune i alt, men det er faktisk ikke slik Ryde sier, at kommunen er vanskelige i denne saken, mener hun.

– Byrådet gjør en god jobb i denne saken. Jeg tror Ryde vil utnytte markedet i Bergen maksimalt inntil et nytt lovverk er på plass, sier Aksdal.

– Alle har rett til sin mening

Daglig leder i Ryde, Espen Rønneberg, peker enkelt og greit på selskapets to seire gjennom rettsystemet.

– Hvordan stiller Ryde seg til denne kritikken?

– Alle har rett til sin egen mening, men som Aksdal selv skriver, hadde vi innhentet tillatelse til å pakke opp el-sparkesyklene våre på den aktuelle eiendommen, sier Espen Rønneberg daglig leder i Ryde Technology til Åsane Tidende.

– Bryter Ryde de demokratiske spillereglene i prosessen?

– I Norge har vi etableringsfrihet for næringsdrivende og vi forholder oss til gjeldende lovverk. Vi har vært gjennom to runder i rettssystemet og vunnet begge sakene. Rettssystemet er en viktig grunnstein i demokratiet vårt, sier han.

– Vil dere vurdere å få til et samarbeid med Bergen kommune?

– Vi foretrekker alltid samarbeid, og håper at Bergen kommune snarlig vil imøtekomme våre stadige forsøk på dialog. Via god dialog kan vi i fellesskap tilrettelegge tjenesten på best mulig måte for alle som benytter seg av byrommet, sier Rønneberg.

Byråd-Bakke: - Planene om «el-løperhjul-pilotprosjekt» i Åsane fortsetter

Bergen kommune tapte det første slaget i saken mot el-løperhjulutleiefirmaet Ryde i Bergen tingrett i slutten av juli. Dommen fremkommer det at Bergen kommunes begjæring om såkalt midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge. Kommunen ble også dømt til å betale el-løperhjulutleiefirmaet nesten 200.000 kroner i saksomkostninger. Til tross for dette ga retten likevel Bergen kommune støtte i sine synspunkter. Det kom frem i kjennelsen som ble avsagt 31. juli 2020.

– Planen er fortsatt å få til et prøveprosjekt i Åsane, sa Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG), til ÅT den 5 august i år, videre sa han at Bergen kommune har over lengre tid planlagt et pilotprosjekt med el-løperhjul i Åsane bydel.

– Vi fikk medhold i alle punkter, og retten er tydelig på at det kreves en avtale med kommunen for å drive utleie. Retten er derimot ikke enig i at det kan kreves umiddelbar stans av virksomheten. Byråden legger til at det fremdeles blir arbeidet med å få på plass et prøveprosjekt i Åsane, sier Bakke.

– Vi mener fortsatt at det er innbyggerne og de folkevalgte som skal bestemme over egne byrom, og da er planen fortsatt å få til et prøveprosjekt i Åsane, sier Bakke. Politikeren mener at Åsane er en bydel der el-løperhjul kan bidra positivt til å komme seg rundt og gjøre innbyggerne mindre avhengig av bilen, sa han.

Åsane er en ypperlig plass å teste ut el-løpehjul, påpeker han.

– Dette fordi det i stor grad løser «last mille»-problemer, og gir folk et godt alternativ til bilen for å komme seg til nærliggende knutepunkter, som Åsane terminal eller nærmeste busstopp.

Kommunen skal derfor lyse ut en avtale med kommunen og jobber med dette, opplyser Bakke. 

– Når kan vi forvente at et slikt prosjekt er oppe og går?

– Bymiljøetaten driver med et pågående utredningsarbeid for muligheten til å gjennomføre pilotprosjektet, og inviterer løperhjul-aktører til dialog, sa byråden.

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Andre saker