Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GJØR ENDRINGER: Det var på høy tid at dette blir endret, selv om det først skjer om tre måneder, skriver ÅT på lederplass. (Foto: Bergen Foto og Media)

En seier for demokratiet da vegvesenet endelig tok til fornuften

Derfor nytter det å engasjere seg.

LEDER:

Åsane Tidende har i snart to år skrevet om den smått ubegripelige trafikksituasjonen like ved Mjølkeråen skole.

Kantstopp på hver side av veien og et gangfelt som brukes av nesten 700 skoleungdommer daglig, fem (!) meter unna bussholdeplassene, har tvunget FAU-Mjølkeråen til å stå vakt hver dag – helt gratis, i ren frykt for at det skal skje en ulykke.

Det tok lang tid før vegvesenet innrømmet dårlig håndverk i området etter at kantstoppene ble etablert for rundt tre år siden.

For i 2017 og 2018 etablerte Statens vegvesen flere såkalte kantstopp i Bergen – og  mange busslommer ble vraket etter Fylkestingets vedtak sammen med kommunen i 2014.

Universell utforming og gevinst for de kollektivreisende ble brukt som syltynne argumenter fra fylkeskommunen I samråd med vegvesenet, som tross alt har ansvar for alle veier i landet, selv om den er kommunal, statlig eller fylkeskommunal.

Kantstoppene består fremdeles flere steder i byen.

Det gjør de også i Slettestølsveien ved Mjølkeråen skole. Heldigvis har vegvesenet nå bekreftet at disse skal skrotes og busslommer igjen settes inn av hensyn til sikkerheten for elevene ved en av Bergens største skoler.

Mye penger er brukt på å etablere en trafikkfarlig og lite tillitsvekkende løsning. Nå skal nye midler brukes til å reversere dette.

Og Vegvesenet har i flere ÅT-reportasjer innrømmet at løsningen med kantstopp ikke var riktig akkurat her, og den erkjennelsen bekreftes ved at det nå er besluttet å tilbakeføre busslommer på sikt, mens innen november i år skal kantstoppene flyttes for å bedre sikten og hindre fremtidige ulykker.

Foreldreutvalget ved Mjølkeråen skole skal ha all honnør for at Vegvesenet endelig snudde. Med litt drahjelp fra lokalavisen og et knippe bystyrepolitikere, viste engasjerte foreldre at det nytter å bry seg.

Det nytter å engasjere seg og ja, det er mulig å vinne over staten om du er bastant, energisk og nekter å gi deg. De personene, og det er mange, som har bidratt i FAU Mjølkeråen de siste årene, med tidligere leder Jannicke Bøe Liebenberg i spissen, har jobbet mot overmakten i lang tid.

Til slutt måtte vegvesenet strekke våpen og innrømme at foreldrene hadde så gode argumenter at de var umulige å ignorere. Ja, det var en tabbe at kantstopp ble etablert i Slettestølsveien.

Ja, det var en tabbe at uoversiktlige kantstopp med utålmodige bilister som foretar farlige forbikjøringer i det hele tatt ble etablert.

Og det er synd at det skal brukes verdifulle midler på løsninger som ikke fungerer.

Men det er i alle fall bra at demokratiet blir hørt og at de mektigste lytter, lærer og innrømmer feil.

Bra kjempet, FAU.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker