Lokalavis for Åsane og omegn!
  • OVER: De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen. (Foto: Sandor Dahl)

BUSSSTREIKEN ER OVER:

Busstreiken er over – de første bussene vil være i gang fra klokken 12

Partene i busstreiken er kommet til enighet.

Mekling i busskonflikten endte med at partene har kommet til enighet. Det betyr at busstreiken er over.

De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. 

Det betyr at 8000 streikende bussjåfører kan vende tilbake på jobb etter over ti dagers konflikt.

Landets sjåfører streiket i ti dager, og fikk doblet det opprinnelige tilbudet.

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen koner 5,50, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

– Det ligger også inne en garanti på kr 2,50 i tillegg til det sentrale tillegget for oppgjøret 2021 som vil sikre en ytterligere innhenting for bussjåførene, uttaler forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum, i en pressemelding. 

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019. Det betyr at alle skal gå på jobb som vanlig fra torsdag klokken 1200, sier han.

Årslønnsveksten blir da nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør.

– Av andre gjennomslag har vi sikret at det skal jobbes med å se på arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak, sier Eggum.

Med dagens resultat går lønnsutviklingen i riktig retning. 

- Vi har kjempet hardt for å sikre sjåførene en lønnsutvikling som reduserer gapet til industriarbeidere som er blitt større og større. Det klarer vi med løsningene som nå ligger på bordet, sier Eggum.

Også NHO Transport er fornøyd med at streiken nå er over.

– Vi er glade for at streiken er over. Ikke minst av hensyn til passasjerene, som igjen kan bruke bussen for å komme til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en miljøvennlig og sikker måte. Vi er også fornøyd med at oppgjøret ble holdt innenfor frontfagets ramme på 1,70 prosenter, noe som hele tiden har vært en forutsetning fra arbeidsgivernes side, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i en pressemelding.

Skyss: – Følg med på våre nettsider for info

Pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen i Skyss opplyser til ÅT at de første bussene vil være i gang fra klokken 12, og utover folk må følge med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

– Dette har vært en lovlig arbeidskonflikt, men vi er glade for at bussene kan komme tilbake i trafikk, sier Lundberg Berntzen. 

Tide kaller inn ansatte

– Vi har nå sendt ut melding til våre ansatte om at streiken er over, og at de nå må komme tilbake på jobb, sier Kommunikasjonssjef i Tide Marianne Frønsdal til ÅT.

Rutetilbudet starter opp igjen klokken 12. Folk må regne med at at det blir noen forsinkelser og noen driftsforstyrrelser i dag, sier Frønsdal.

– Når kan man forvente at de første Åsanebussene vil gå?

– Planen er å startet opp samtidig over hele landet, rutestart er satt til kl 12. Vi er glade for at bussene nå kan gå igjen, sier kommunikasjonssjefen. 

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Andre saker