Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VENTER FORTSATT: Fra venstre: Trygve Farestveit med barn, Stian Fosse i bakgrunnen, Anita Farestveit, Andreas O Bertelsen i bakgrunnen, og Janne Skålevik, leder av Salhus skole FAU.

Endelig trafikksikring i Tellevikveien

– Det skal skje mindre tiltak i krysset. Vi skal få på plass opphøyde gangfelt, fortau, gangsti og belysning. Trafikkøyen skal også fjernes, lover fylkesdirektøren. Men naboene har ventet så lenge at de ikke tør å slippe jubelen helt løs ennå.

Familier i Klauvarinden har lenge vært bekymret for rundkjøringen i Tellevikvegen. Her skulle Statens Vegvesen utføre veiarbeid for å sikre krysset for fotgjengere, med overgangsfelt, lys, gjerde og fartsdempende tiltak. Dette arbeidet skulle påbegynne i 2019, men har enda ikke skjedd. Nå har fylkeskommunen sagt at de skal ordne opp.

Lovet allerede i 2019

Ifølge korrespondansen som Åsane Tidende har fått tilsendt, ble det lovet allerede i 2019 av Statens Vegvesen at krysset skulle sikres for fotgjengere. Dette skulle også prosjekteres i 2019, og Lefdal har bekreftet at prosjektleder skal følge det opp, men at det nå er fylkeskommunen som skal ta over prosjektet.

– Det skal skje mindre tiltak i krysset. Vi skal få på plass opphøyde gangfelt, fortau, gangsti og belysning. Trafikkøyen skal også fjernes, forklarer Lefdal.

Etter planen skulle sikringstiltakene begynne nå i september og stå ferdig i desember, men nøyaktig dato er ukjent.

– På tide!

Når ÅT i etterkant snakker med beboere ved Klauvarinden, samt leder for FAU ved Salhus skole, så er det lettelse blandet med skepsis hos flere. De forklarer at de har sendt flere emailer til fylkeskommunen, men at de ikke har fått noen svar.

De har gjort flere forsøk på å kontakte Fylkeskommunen, men fikk først svar  etter at denne artikkelen ble skrevet. Da fikk de svar av en senioringeniør ved seksjonen for forvaltning, utredning og geodata om at planen er at arbeidet skal begynne i løpet av høsten, og stå ferdigstilt i løpet av året.

– Vi er i oktober allerede, og det er enda ikke påbegynt noe arbeid her.

– Veien er jo tilrettelagt for fotgjengerkryssing, påpeker FAU-leder ved Salhus skole, Janne Skålevik  og viser til trafikkøyene rett nedenfor bommen, hvor det er ett åpent felt mellom disse.

Elever som går på Salhus skole får også gratis skoleskyss, på grunn av at veien er så trafikkfarlig. Dette er et tilbud for 1. til 7. klasse ved Salhus skole.

– Vegvesenet var her i sommerferien og målte antall passeringer gjennom bomringen. De kom da fram til at det ikke var nok passeringer til at det skulle ordnes et fotgjengerfelt, sier en beboer og rister på hodet.

Vegvesenet gjorde visstnok en liknende måling tilbake i 2017, og kom allerede da fram til at antallet passeringer ved området der bomringen nå står, var nok til at et fotgjengerfelt ble ett tema. Flere av de som er tilstede forklarer også at bomringen, som er rett bak der de står, kom opp ganske fort da den ble bygget i 2019. Etter nærmere undersøkelser gjort av Stian Fosse, en av beboerne i Klauvarinden, så viser det seg at strømboksen som hører med bomringen like ved rundkjøringen ikke er bygget på privat eiendom, men den skaper ett uoversiktlig kryss.

Fosse påpeker også at lyskrysset på Hylkje ikke regulerer trafikken skikkelig. Veikrysset ved Spar-butikken på Hylkje er også med på å ødelegge flyten i trafikken, mener han.

Ett eksempel på for mye trafikk i Tellevikvegen, som Fosse viser til, er ulykken som skjedde utenfor Hordviktunnelen om morgenen den 22. september. Tre biler endte i et sammenstøt på bysiden av tunnelen, noe som skapte kø i flere retninger. Slike ulykker skaper enda mer trafikk i Tellevik- og Salhusvegen, en annen belastet strekning ved trafikkulykker i området.

– Dette har de snakket om i flere år

Når ÅT’s reporter spør om Ringveg Øst eventuelt hadde kunnet avlastet trafikken på veien, er flere av beboerne ikke helt overbevist.

– Dette har de snakket om i flere år, sier Andreas O Bertelsen, en av de som bor i området.

Nå har Vegvesenet kommet fram til at en tunnel gjennom Blindheim skal være ett forslag til hvordan Ringveg Øst skal ordnes.

–Da bør kommunen i så fall betale bøndene der godt!

Av

Kristin Aakvaag

red@aasanetidende.no

Andre saker