Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SMITTET: Bjørgvin fengsel er et lavsikkerhetsfengsel som har åpen soning. Det har ifølge kriminalomsorgen plass til 90 innsatte. (Foto: Sandor Dahl) 

FENGSELSANSATT SMITTET MED KORONA:

Ansatt smittet – 80 i karantene

– Vi har stengt ned og bremset vår aktivitet, det er ingen som for komme på besøk, ingen permisjoner for de innsatte eller personer som skulle ha møtt til soning for heller ikke komme inn, sier fengselsleder til ÅT.

En ansatt i Bjørgvin fengsel i Bergen har fått påvist Covid-19.

Prøven ble bekreftet positiv onsdag kveld. Det skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding. Fengselet har et tett samarbeid med fengselshelsetjenesten og smittevernmyndighetene i Bergen.

– Smittesporingen pågår nå. Samtlige 72 innsatte i fengselet er satt i karantene. Det opprettes nå egen teststasjon inne i fengselet og alle innsatte blir testet i løpet av dagen. Også åtte ansatte er gått i karantene. På bakgrunn av situasjonen har fengselet utsatt alle inn – og utganger, og lokale smitteverntiltak er iverksatt.

Innsatte i risikogruppen er bedt om å benytte munnbind.

Ansatte i Bjørgvin benytter nå munnbind, hansker og visir.

Fengselslederen: – Situasjonen er uavklart. 

– Vi går bredt ut og setter alle i karantene som et forebyggende tiltak etter at en ansatt har testet positivt på koronavirus, sier fengselsleder i Bjørgvin fengsel, Ørjan Fond til ÅT.

Etter råd fra smittevernoverlegen i Bergen, stenger vi ned fengselet og vi oppretter et eget testsenter som skal drives av Bergen kommune der vi skal drive med testing av samtlige innsatte.

– Siden situasjonen er uavklart, de som har vært i nærkontakt med den smittede ansatte må sitte ti dager i karantene fra siste kontakttidspunkt med den smittede kollegaen, sier Fond.

– Hvordan påvirker dette driften i fengselet?

– Vi har stengt ned og bremset vår aktivitet, det er ingen som for komme på besøk, ingen permisjoner for de innsatte eller personer som skulle ha møtt til soning for heller ikke komme inn.

–  Besøk vil nå bli kompensert med videobeøsk via iPad, så frem til vi har oversikt har vi bremset opp vår aktivitet, sier fengselslederen.

–  Hva vil skje med de personer som skulle ha møtt til soning nå fremover?

–  De personene vil få en utsettelse på det som går på de neste ti dagene, til vi eventuelt vet hvordan dette vil slå ut, sier Fond.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Andre saker